Solceller - din "forsikring" mot høye strømpriser

Sjekk hvor mye ditt solcelleanlegg vil koste:

solar panels on roof

Rekordhøy strømpris!

Hittil i år har det vært sprengkulde i store deler av landet og lite vind, dette fører til at strømprisene har steget til rekordnivåer. Vil du sikre deg minst 30 år med lave strømregninger, og være mindre avhengig av svingningene i kraftprisene fra vær og vind, så er solceller på taket det rette for deg.

Strømprisene kommer til å stige

Strømprisene har vært på et unormalt lavt nivå de siste årene og prognoser viser dessverre at strømprisene kommer til å stige. Det europeiske kraftsystemet er i endring. Det er økt innslag av varierende produksjon som vindkraft i Norden og Europa, mens kullkraft som er mer kontrollerbar blir lagt ned av klimahensyn. At kraftprisene holdt seg lave gjennom store deler av 2020 skyldtes både store nedbørsmengder og begrensninger i overføringskapasitet på strømkabler til utlandet. Det gjorde at vi fikk mindre handel med kraft enn dersom kablene hadde vært i orden.

Spar 50% på strømregningen

Med solcellepanel vil du ha en slags “forsikring” mot høye strømregninger. Om vinteren vil du ha en noe lavere produksjon enn om sommeren, men totalt sett fordelt på året viser tall fra våre kunder at mange sparer så mye som 50% på strømregningen sin.


Solkraft vokser kraftig

Ifølge Statkrafts “Lavutslippsscenario 2020” blir solkraft den største kraftproduserende teknologien globalt allerede fra 2035. “Vi ser at i land med gode sol- eller vindressurser vil det allerede i dag lønne seg å installere ny fornybar kapasitet enn ny fossil kapasitet.”

Sjekk hvor mye fornybar energi du kan produsere med solcellepaneler på eget tak!

Veien til solceller på taket

 • Hus med kartpinn
  Utforsk potensialet til taket

  Vi regner på solpotensialet ditt, hva det vil koste og hvor mye du kan spare.

 • Få et tilbud uten å flytte deg fra sofaen
  Tilpasning og tilbud

  Sammen tilpasser vi installasjonen for best utseende og ytelse samt finner et passende installasjonstidspunkt.

 • Hus med solceller på taket
  Installasjon og tilkobling

  Vi ordner med alt før, under og etter installasjonen. Du følger prosessen på otovo.no.

 • Markedets beste garantier
  Billig og ren strøm til 2048!

  Du produserer ren og billig energi i minst 25 år. Du får betalt for strømmen du ikke bruker selv. Velkommen til fremtiden!

Min side
Otovo-bloggen
PersonvernVåre betingelserVilkår for solabonnement

© Otovo ASA 2023