Otovo donerer 1000 kr per kjøpte anlegg i desember

Med solcellepaneler på taket kan du spare penger samt produsere ren, fornybar strøm. I Malawi kan solcellepanelene også være livsavgjørende. Kirkens Nødhjelp bygger nå fødsels- og helseklinikker i Malawi. Strømmen er svært ustabil, særlig i avsidesliggende lokalsamfunn. Ved hjelp av solcellepaneler og batterier kan livreddende instrumenter, kuvøser og kjøleskap til medisiner fremdeles holdes i gang ved strømbrudd. Otovo bidrar til dette prosjektet.


Få sykehusfødsler

Hvert år dør rundt 300 000 kvinner og 2 millioner barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. Malawi er et av landene med høyest mødre- og spedbarnsdødelighet, og kun 54% av kvinnene føder på sykehus.

Til fødestuen på sykkel

Det er ikke uvanlig at mange gravide kvinner som bor i avsidesliggende landsbyer må bruke ganske kreative måter å komme seg til helseklinikken på. Noen fraktes liggende på en oksekjerre fastspent til en sykkel, andre går selv på humpete jordveier til nærmeste sted de kan føde. Reiseavstanden kan utgjøre både 15 og 25 kilometer, og i regntiden fra desember til mars er veiene nesten ufremkommelige. - Kirkens Nødhjelp
Bilde: Kirkens Nødhjelp

Behov for fødsels- og helsestasjoner

Hvis en kvinne skal føde og det oppstår komplikasjoner, kan det gå riktig galt om hun ikke kommer raskt til trygg legehjelp. Mangelen på riktig helsepersonell, tilstrekkelige medisiner og nødvendig utstyr er stor. Det er faktorer Kirkens Nødhjelp tenker på når de bygger nye helsestasjoner. Kvinner som bor i avsidesliggende strøk kan komme frem i tide før fødselen og bo i gjestehuset noen dager før de skal føde. På den måten kan de kjenne seg tryggere på at alt skal gå greit med dem og barnet.

Kirkens Nødhjelp har fullført åtte av 30 helseklinikker i Malawi. Alle bygninger består av miljøvennlig murstein, de har høy standard, utstyrt med solcellepaneler, innlagt vann og godt renhold.

Bilde: Kirkens Nødhjelp

Viktig med solcellepaneler

Malawis landansvarlig, Stein Villumstad, forklarer at bare 10 % av befolkningen har tilgang på elektrisitet, og særlig ute på landsbygda faller tilbudet kraftig. Det gjør de avsidesliggende helsestasjonene sårbare.

Strømmen er svært ustabil på helsestasjoner. Nå før jul stengte myndighetene ned noen av generatorene, noe som gikk utover enkelte helsestasjoner med fødestuer, livreddende instrumenter og kjøleskap for medisiner. Vi handlet raskt, og fikk installert solcellepaneler, og hvis vi har midler, har vi mulighet til å sette opp flere, sier Villumstad, som tror innovasjon innenfor teknologi kan få betydning for helsestasjonene i Malawi i fremtiden.
Bilde: Kirkens Nødhjelp

Kostnad og produksjon

Et solcelleanlegg på en helsestasjon koster ca 198.000kr, og dekker 12 paneler, 12 batterier, diverse utstyr og installasjonskostnader. Med solinnstrålingen i Malawi tilsvarer dette ca 5000 kWh årlig produksjon.

Prosjektet smeltet våre hjerter i Otovo og vi kommer til å donere 1000 kr per solcelleanlegg som kjøpes i desember. Pengene som doneres er øremerket til å bygge solcelleanlegg på fødsels- og helseklinikkene. Har du uansett tenkt å investere i solcelleanlegg kan du også bidra til en god sak denne måneden!

Bilde: Kirkens Nødhjelp
Bilde: Kirkens Nødhjelp