Jonathan Rautio

Jonathan ble med i Otovo-teamet i 2023. Han har stor interesse for fornybar energi og solceller, en lidenskap han vill formidle med sitt forfatterskap.

Last inn flere
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.