En ting mange lurer på er hvor mye mer huset blir verdt med solceller på taket. Her får du svaret.


Solceller påvirker boligverdien

En fersk studie fra Sveriges Lantbruksuniversitet og Vattenfall har undersøkt hvordan solceller påvirker verdien på huset. Studien undersøkte 8.000 hjem med solceller og 50.000 andre boliger solgt i perioden 2012-2018, og tatt hensyn til tomteareal, boareal, antall rom, byggeår og en rekke andre miljø- og sosioøkonomiske faktorer, og sammenlignet prisene på hus med og uten solceller.


Solceller gir avkastning med 14%

Konklusjonen er at solceller øker verdien på huset med 14 prosent mer enn kostnaden med solcellene. Enkelt sagt: Hver hundrelapp investert i solceller på taket øker boligverdien med 114 kroner. Å investere i solceller fremstår mer og mer som en no-brainer.

Solcellene gir lavere bokostnader ved å redusere strømregningen i 30 år eller mer, så det er intuitivt at det vil gjøre boligen mer verdt.

En undersøkelse fra bolignettstedet Zillow i USA fant at boligverdien økte mer mellom 2,7 og 5,4 prosent dersom den fikk solceller på taket. Tilsvarende tall for Tyskland ga en 7% forbedring på verdien på eiendommene. Dette er noen som har vært kjent blant eiendomsmeglere en stund, men til nå ikke bekreftet vitenskapelig i Skandinavia.


Lavere renter på boliglånet

I Norge slår allerede solceller og andre enøk-tiltak ut i lavere renter på boliglånet fra flere banker (som DNB og OBOS bankens grønne boliglån, eller Sparbank1 sine nullrentelån for miljøtiltak).

Sjekk taket ditt her!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.