Våre betingelser for Community

Ytelse

Otovo vil løpende monitorere produksjonsdata fra ditt solcelleanlegg. Hvis anlegget ikke virker som det skal har vi har ansvar for og dekker kostnadene ved vedlikehold eller reparasjon av panelene, inverteren, samt eventuelle monitorer og kommunikasjonsenheter. Otovo skifter ut og betaler for defekte komponenter i avtaleperioden. Vi skal si ifra i god tid før vi utfører slikt vedlikehold.


Skader på anlegget

Det er viktig at du passer godt på anlegget som er på taket ditt - vi er jo ikke hos deg like ofte som du er. Hvis du oppdager noen feil eller uregelmessigheter er det viktig at du gir oss beskjed med en gang.

Hvis du forårsaker skader på anlegget, må vi be deg dekke kostnadene med å fikse dem selv.


Vask og klipp

Mens vi holder anlegget i teknisk drift, vil du være ansvarlig for et par ting som har med hvor mye strøm du vil få ut av det. Trær kan vokse mye i løpet anleggets levetid, og om de skygger for taket blir produksjonen naturligvis lavere, så du bør klippe og vedlikeholde planter og trær rundt anlegget for å få mest mulig produksjon og unngå fare for skader fra kvist og grener.

Det kan også være lurt å vaske panelene en gang i blant, for eksempel én gang per år. Ta det med ro, det eneste som skjer om du ikke gjør dette er at anlegget kan produsere mindre.

Dersom naboene dine skaper skygger for anlegget ved å bygge i høyden eller la trær vokse, er det du som må følge det opp.


Støtteordninger

Otovo vil jobbe for at støtteordninger til ditt solcelleanlegg skal bli så gode som mulig. Gjennom Otovo Community samtykker du til at Otovo kan søke om elsertifikater for ditt solcelleanlegg. Dersom elsertifikater fra anlegget blir innvilget, vil vi dele verdien av disse likt med deg, etter at Otovos direkte kostnader til søknadsprosessen er trukket fra.


Personvern

Avtalen forutsetter at du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger til Otovo. Manglende samtykke eller et samtykke som trekkes tilbake innebærer også avslutning av avtalen om Otovo Community.


Erstatning

Du som kunde har rett til å kreve erstatning av direkte tap dersom vi ikke holder vår del av avtalen. Vi er ikke erstatningsansvarlige for personskader.


Force majeure

Våre forpliktelser i denne avtalen faller bort dersom noe stort og alvorlig utenfor vår kontroll (force majeure) gjør det veldig vanskelig for oss å innfri våre forpliktelser.


Overdragelse

Otovo har rett til å overdra avtalen til et annet selskap, men da skal samme vilkår og betingelser gjelde for deg. Du som kunde kan overdra avtalen til andre, men det forutsetter at vi har gitt godkjennelse til det på forhånd. Vi vil jo helst ha en like god kunde som deg!


Lover og regler

Hvis Otovo og du får en tvist om denne avtalen, skal vi forsøke å løse den med forhandlinger først. Da skal begge parter opptre lojalt og forsøke å få til en minnelig løsning. Hvis vi ikke får til det i løpet av 30 dager, kan tvisten bringes inn for ordinær domstolsbehandling med Oslo kommune som verneting.

Gjeldende fra 1. januar 2016. Sist endret: 6. februar 2017