Våre betingelser for Community

Produksjonsdata

Otovo vil løpende innhente produksjonsdata fra ditt solcelleanlegg. Data vi samler inn vil gjøres tilgjengelig for deg til enhver tid i Otovo-appen.


Kommunikasjon

Otovo Community er avhengig av at du har et lokalt WiFi-nett i hjemmet, med tilkobling til internett og god dekning der vekselretteren er montert. Vi trenger passordet til ditt WiFi-nett for å hente data fra vekselretteren.


Varighet, betaling og pris

Otovo Community koster 39 kroner/måned. Pris, omfang og øvrige betingelser kan justeres med 30 dagers varsel. Avtalen er rullerende, og kan sies opp når som helst.

Fakturering og betaling følger våre til enhver tid gjeldende rutiner og vilkår. Manglende betaling kan medføre tap av tjenestene som er beskrevet i denne avtalen.


Overdragelse

Otovo har rett til å overdra avtalen til et annet selskap, men da skal samme vilkår og betingelser gjelde for deg. Du som kunde kan overdra avtalen til andre, for eksempel hvis du flytter.


Gjeldende fra 1. juli 2018. Sist endret: 23. januar 2019