Hva er en inverter?

Vekselretteren (inverteren) omformer strømmen du får fra soltaket til den strømmen du trenger i veggen. Vi tilpasser vekselsretteren til strømnettet i huset, antallet paneler og krav fra netteier. Strømmen vil deretter kunne brukes hvor som helst i huset. Vekselretteren er på størrelse med et medisinskap, og monteres i et åpent rom - slik at den har en klaring på ca 50 cm i alle retninger (bortsett fra veggen den henger på).

Dette er for at den genererte varmen ikke skal utgjøre noen fare. I tillegg har vekselretteren en sikkerhetsfunksjon som gjør at den automatisk reduserer effekten når temperaturen overstiger en maks temperatur. Vekselretteren har også 2 vifter som skal sørge for at det ikke skjer en overoppheting.