Informasjon om sollån

Du kan velge mellom å betale alt ved installasjon eller om du vil ha et sollån med gode betingelser fra vår samarbeidspartner, SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Du må selv søke om sollån, men vi hjelper deg i prosessen. Du trenger ikke å ta stilling til type lån før du har fått et tilbud.

Vi har tre typer lån:
1: Sollån med rente på 4,95%. Dette er et standard lån (usikret).

2: Sollån med rente på 2,45%. Lån med pant (sikkerhet i bolig). Gir en lavere totalkostnad på solcelleanlegget. Den meste gunstige renten er på 2,5 % og så øker den i forhold til hvor mye lån man har på huset. Hvis man har mer enn 80 % lån på huset, får man ikke tilbud på dette lånet.

3: Miljølån. SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr også et miljølån med veldig gunstige betingelser for alle tiltak som er støttet av Enova. Da blir renten 0% det første året, og øker så med 0,5% hvert år til et tak på 1,5%. Dette forusetter flytting av boliglånet ditt til SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Les mer på SpareBank 1 sine nettsider: https://www.sparebank1.no/nb/hallingdal/privat/lan/bolig/miljolan.html

Alle lånene er med flytende rente.

Du velger selv hvor lang nedbetalingstid du skal ha. Vi tar utgangspunkt i 20 år, men du kan fint velge nedbetalingstid på 10 år, 5 år eller 2 måneder. Du tilpasser dette med Sparebank 1.