Må man søke om tillatelse til å installere solceller?

I utgangspunktet må man ikke søke om tillatelse til å installere solceller på taket, med det er noen unntak:

  • Er huset ditt verneverdig/på gul liste?

  • Bor du like ved sjøkanten?

  • Bor du i nærheten av en flyplass?

Man kan sjekke om huset er på gul liste, ved å søke i SEFRAK-registeret (et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner): https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret