Regulering av solcelleanlegg

Solcelleanlegg er heldigvis godt regulert og det aller meste av arbeidet som gjøres, utføres av godt kvalifisert personell. Vi i Otovo håper på og jobber for at det skal være trygge arbeidsplasser, tette bygninger, tilfredsstillende elektrisk og tilstrekkelig skatt - både når prosjekter skjer i vår regi og ellers i bransjen.

  • Alle anlegg som skal kobles til nettet, skal godkjennes av lokal netteier.

  • Alle produkter som tas inn, skal følge norske og europeiske forskrifter.

  • Alt abeid skal skje trygt og hvitt, i henhold til norsk arbeidsrett.

  • Bygningene skal beholde sin taktetthet og andre kvaliteter i henhold til krav fra Direktoratet for byggkvalitet.

  • Måleinstrumenter som skal brukes for å gi grunnlag for elsertifikater, skal være godkjent av Justervesenet etc.

Vi er godt innenfor det som betegnes som lavspente anlegg, også på taket. Men det er uansett viktig å ta riktige forhåndsregler både under design, montasje og drift. Anlegget skrus best av ved å benytte DC-bryteren som sitter på undersiden av inverteren (vekselretteren). For ekstra sikkerhet, anbefaler vi også å skru av sikringen til inverteren i sikringsskapet.