Tilbake

Trenger vi mer ren energi?

I Norge har vi en høy andel av ren og effektiv vannkraft. Trenger vi da å produsere mer ren energi? Svaret er ganske enkelt "Ja!". Norge er en del av et større internasjonalt marked. Når vi produserer for lite strøm, importerer vi energi som er produsert av gass-, kull- og atomkraftverk i andre land. Selv om vi skulle hatt nok ren energi til å dekke alle våre behov, er det ingen grunn til å stoppe der. Norge kan eksportere billig og ren energi og slik bidra til å fortrenge fossil energi på kontinentet.