Standardvilkår for Nabostrøm Bedrift

Vi bruker standardvilkårene fra Energi Norge.

Inntil videre har vi ingen tillegg til standardvilkårene. Eventuelle endringer foretas med 14 dagers varsel per e-post.


Grønt og garantert lokalt

Otovo Nabostrøm er et strømkonsept basert på at Otovo er den største operatøren av solkraftverk i Norge målt i antall produksjonssteder. Vi har solceller i veldig mange nabolag.

I tillegg får du i denne avtalen inkludert en garanti for at all kraften er fra sol- eller vannkraft. I dag kommer våre opprinnelsesgarantier fra Hammern Kraftverk, et lite vannkraftverk i Maridalen i Oslo.


Priser

Otovo Nabostrøm har følgende vilkår:

  • Fast månedspris kroner 39,-
  • Spotpris med 7 øre påslag per kilowattime (inkluderer elsertifikater og opprinnelsesgarantier)

Otovo Nabostrøm er et enkelt og tydelig produkt, helt uten bindingstid.


Betalingsbetingelser

Otovo sender regning den 10. virkedagen i hver måned, med forfall 10 dager etter det. Vi benytter oss av etterskuddsfakturering. Det betyr at en regning mottatt i juni er for strømmen som ble brukt i mai.

Noen ganger kan det vise seg at reelt strømforbruk var noe annerledes enn det som dukket opp på regningen. Dette vil i såfall bli korrigert ved en senere faktura.

Av miljøhensyn sender vi kun faktura per e-post.


Plusskundeavtale

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Plusskunder som inngår avtale om Nabostrøm Pluss inngår også en plusskundeavtale med Otovo. Overskuddskraften selges dermed til Otovo mot betaling. Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE.

Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Otovo vil til enhvert tid være spotpris for den aktuelle tidsperioden hvor produksjonen fant sted.

Vær oppmerksom på at du trenger en automatisk strømmåler for at din overskuddsproduksjon skal bli registrert. Nye anlegg trenger også å få godkjent en teknisk tilknytningsavtale med netteier før de kan bli tilkoblet strømnettet. Dersom du har solceller fra Otovo, vil vi ordne med sistnevnte.


Angrerett

Ved kjøp av strøm fra Otovo har du 14 dagers angrerett fra bestilling. Hvis du angrer, ikke noe problem! Last ned angrerettsskjema, fyll ut og signer, scan eller ta bilde av skjemaet, og send til oss på

sol@otovo.no.