Tilbake til Nabostrøm

Våre betingelser for Nabostrøm™

I Otovo ønsker vi å holde det enkelt for deg som kunde. Denne siden beskriver betingelsene for kjøp av Nabostrøm. Vi bruker en standardavtale for strømkjøp og færrest mulig endringer.

Standardvilkår for Nabostrøm

Vi bruker standardvilkårene fra Energi Norge.

Inntil videre har vi ingen tillegg til standardvilkårene. Eventuelle endringer foretas med 14 dagers varsel per e-post.

Grønt og garantert lokalt

Otovo Nabostrøm er et strømkonsept basert på at Otovo er den største operatøren av solkraftverk i Norge målt i antall produksjonssteder. Vi har solceller i veldig mange nabolag.

I tillegg får du i denne avtalen inkludert en garanti for at all kraften er fra sol- eller vannkraft. I dag kommer våre opprinnelsesgarantier fra Hammern Kraftverk, et lite vannkraftverk i Maridalen i Oslo.

Priser

Otovo Nabostrøm har følgende vilkår:

  • Spotpris per kilowattime pluss 0 øre
  • Elsertifikater 2,5 øre per kilowattime (lovpålagt avgift)
  • Fast månedspris kroner 39,-

Otovo Nabostrøm er et enkelt og tydelig produkt. Vi tar ingen påslag utover en fastpris på 39 kroner i måneden. Alle andre kostnader med strømmen er det samme som vi har med å levere den til deg: Du får spotpris på strømmen, du får lovpålagte elsertifikatene til prisen slik de settes ved elsertifikatoppgjøret 1. april hvert år og utover det er det ingen påslag.

Betalingsbetingelser

Otovo sender regning den første dagen i hver måned, med forfall etter 10 dager. På regningen vil det stå det estimert forbruk (og nettleie ved gjennomfakturering) for inneværende måned, minus betalingen for eventuelle plusstimer du har solgt til oss. Bruker du faktisk mer eller mindre strøm enn estimert, så tar vi dette med på neste regning.

Plusskundeavtale

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Plusskunder som inngår avtale om Nabostrøm Pluss inngår også en plusskundeavtale med Otovo. Overskuddskraften selges dermed til Otovo mot betaling. Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE.

Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Betaling for overskudd av elektrisitet levert til Otovo skal være 100 øre per kilowatt-time. Prisen på 100 øre gjelder inntil 5000 kilowattimer er levert til Otovo per år. Deretter gjelder spotpris.

Vær oppmerksom på at du trenger en automatisk strømmåler for at din overskuddsproduksjon skal bli registrert. Nye anlegg trenger også å få godkjent en teknisk tilknytningsavtale med netteier før de kan bli tilkoblet strømnettet. Dersom du har solceller fra Otovo, vil vi ordne med sistnevnte.

Angrerett

Ved kjøp av strøm fra Otovo har du 14 dagers angrerett fra bestilling. Hvis du angrer, ikke noe problem! Last ned angrerettsskjema, fyll ut og signer, scan eller ta bilde av skjemaet, og send til oss på sol@otovo.no.

Sist oppdatert: 17. januar 2017