Det hender solcelle-interesserte ikke finner adressen sin i oppslaget på siden vår. Her får du hjelp til å finne frem.

Skriv inn én og én bokstav

Otovo bruker et komplett norsk adresseregister og alle adresser skal være der. Det eneste unntaket er helt nye boligprosjekter, som kan ta litt tid for å bli synlige.

En vanlig feilkilde er knyttet til om adressen skrives med “vegen” eller “veien” i det offentlige registeret. For at du skal være sikker på at vi skal finne adressen din, må du skrive inn én og én bokstav, og så velge adresse fra menyen som kommer opp (se bildet).

Gårds- og bruksnummer

Noen sliter også med å finne huset sitt når det ikke er gateadresser der de bor. Da kan du bruke gårds- og bruksnummer i dette formatet:
“Kommune, 131/8”.

Kommune og postnummer

En annen feilkilde er at det sentrale registeret sorterer adressene på kommunenivå, ikke poststed. Det betyr at adresser ikke skrives inn med formatet “adresse, postnummer”, men med “adresse, kommune”, slik:

Så vær oppmerksom på at vi nesten helt sikkert har adressen din, selv om den må skrives inn med kommunenavn og ikke poststed.

Utenfor leveranseområdet

Selv når vi finner adressen din, er det ikke sikkert vi kan betjene ditt område akkurat nå. Vi ønsker å utvide og vil dekke hele landet etterhvert, men det krever at interessen øker og at vi får knyttet til oss flere installatører.

Vi holder på å utvide vårt dekningsområde, som for tiden dekker det meste av Østlandet og Sørlandet, samt områdene rundt storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim.

Dersom dere er mer enn 5 som går sammen om å kjøpe i samme kommune, kan vi gjøre unntaksvis utvidelse til ditt område.