Storutbygging skaper privat “solpark” i Ski

(Oslo, 20. april 2017) Otovo skal legge solcelletak på 72 boliger på Furumo i Ski kommune. Furumo blir det største solcelleprosjektet på norske privathus noensinne.

Med nesten 1 500 solcellepaneler og en årlig produksjon på 300 megawattimer er Furumo det største solcelleprosjektet på privatboliger i Norge noensinne. Solcellene vil ligge på alle hustakene, som dekkes med mellom 8 og 36 paneler avhengig av hvor store takflater som er tilgjengelig. Det betyr at husene vil få dekket mellom 15% og 60% av strømforbruket sitt av egenprodusert solenergi. I tillegg vil de felles carportene få 45 solcellepaneler hver, nok til over 300 elbilladinger hvert år.

  • Dette viser litt av hvordan fremtidens byer og boliger vil bli. At folk lager strømmen sin der de bruker den er jo veldig effektivt, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Tenker nytt med solceller

Befolkningsveksten og utbyggingstakten i Stor-Oslo og Ski krever at utbyggerne tenker nytt for å sikre at de nye boligene blir bærekraftige og miljøvennlige. Det nye boligprosjektet Furumo tar dette på alvor når de legger opp til solcellekraft på hvert eneste hustak og at bygningsmassen skal gli inn i terrenget.

Grønn profil

– Vi har hele veien hatt som mål å holde en grønn profil på prosjektet, og med denne fornybare energien setter vi en ny standard for utbyggingen i Ski. Hver eneste bolig får solcellepaneler, noe som gjør dette til Norges største solcellepark. Her skal vi utnytte hver solstråle, sier adm. direktør Anders Opsahl i Anders Opsahl Eiendom, selskapet som står bak prosjektet.
Furumo-prosjektet blir Norges største solcellepark. Hver bolig får solcellepaneler. Nå lagt ut for salg
Furumo-prosjektet er lagt ut for salg, leser mer her

Miljøvennlig ny bydel

Ski kommune planlegger for å bli en tilnærmet utslippsfri kommune. En ny klima- og energiplan for Ski kommune ble vedtatt i 2016, og tar for seg tiltak der Ski kommune har virkemidler, og fokuserer både på egen virksomhet og på Ski som bysamfunn.

Fokus på miljøhensyn

— Gjennom alle våre prosjekter er vi selvfølgelig opptatt av at sluttproduktet skal være så miljøvennlig som mulig, men dette prosjektet setter ny standard også for oss. Vi er stolte av å få bidra til «et grønt skifte» med Furumo-prosjektet i Ski, sier han.

Opsahl mener det er helt nødvendig å ha fokus på miljøhensyn nå som kommunen ser ut til å bli en av de viktigste forstedene til Oslo.

Penger å spare

I tillegg til miljøgevinsten, vil beboerne merke forskjell når strømregningen skal betales.

  • Beboerne her får jo en lav strømregning fordi byggene er energieffektive og lager mye av sin egen strøm. I tillegg får de betalt for strømmen de sender ut på nettet, sier Thorsheim.
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.