Solceller er virkelig i støtet i Norge i 2017. Etterhvert som prisen på panelene har falt, har mange norske hustak fått anlegg som produserer lønnsom og miljøvennlig solstrøm.

Lønnsomheten er også hjulpet av fine støtteordninger for deg som har lyst til å ha solceller på taket. Det finnes både nasjonale og regionale ordninger, og det kan være litt vanskelig å forstå hvilke som gjelder for deg og hvordan de fungerer.

Vår guide til støtteordninger

Derfor har vi laget en liten guide, som vi hele tiden oppdaterer når det kommer endringer.

Hele landet

På linje med støtte til andre energitiltak, har alle rett til støtte til solcelleanlegg på taket fra Enova. For at du skal være berettiget, har Enova lagt følgende føringer:

  • Du legger solceller på din egen helårsbolig i Norge
  • Solcelleanlegget må være tilkoblet strømnettet og du må ha plusskundeavtale
  • Installasjonen må være utført av et registrert firma etter gjeldende lover og forskrifter

Med Enova skjer hele søknadsprosessen etter montering. Du sender inn dokumentasjon, så får du støtten utbetalt etter noen uker.

Enova Støttebeløpet utregnes slik: Du får et grunnbeløp på 7.500 kroner, og så 2000 kroner per kilowatt med installert effekt, opp til 20 kW. Et anlegg på 10 kW (cirka 28 paneler) gir deg dermed 27.500 kroner i støtte.

Støtten kan maksimalt utgjør 35% av totalkostnadene.

Enovas egen beskrivelse av ordningen

Oslo

Oslo kommune har lansert en støtteordning i regi av Klima- og energiprogrammet. Ordningen gir deg 30% av kostnadene med solcelleanlegget.

Med denne ordningen må du søke på forhånd. Du må fremskaffer en energiberegning og et pristilbud, men det gjør du jo lett ved å legge inn adressen din hos oss.

Ordningen fungerer fint enten du vil kjøpe anlegget direkte eller ved hjelp av vårt sollån.

Etter at du har fått innvilget støtten og anlegget ditt er montert, sender du nødvendig dokumentasjon inn til Oslo kommune og får pengene utbetalt.

Vær oppmerksom på at Oslo-støtten ikke varer evig. Denne ordningen er blitt innvilget fire ganger ved at politikerne i byen har satt av 2 millioner kroner til slik støtte i budsjettene, sist i januar 2017. Når pengene går tom er det usikkert hva som skjer videre. Vi anbefaler de som er interessert i solceller i Oslo å slå til mens ordningen fortsatt er aktiv.

Les mer om Oslo kommune sin støtteordning for solceller her.

Uansett hjelper Otovo deg fra A til Å gjennom hele prosessen, fra prosjektering, installering, valg av rett støtteordning til fullført støttesøknad.

Vet du om flere støtteordninger? Gi lyd på sol@otovo.no, så oppdaterer vi denne posten :)

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.