Nå kommer solcellerevolusjonen helt hjem til deg med Otovo Nabostrøm - strømabonnement for deg som vil ha solenergi, selv om du ikke har solceller på taket. Hvordan det kan skje kan du lese om i denne bloggposten.

Solceller vil forandre verden

Solceller er i ferd med å forandre verden. I følge IEA kommer det til å bli installert 30.000 solcellepaneler hver eneste time de neste 5 årene. Allerede er solenergi den kraftkilden som vokser fortest i verden. I løpet av de neste tiårene kommer ren og miljøvennlig solstrøm til å bli den ledende energikilden i verden.

Solcellerevolusjonen kommer til Norge også. Det jobber vi med hver eneste dag i Otovo. Vi vil gjøre det enkelt og greit å kjøpe og få installert solcelleanlegg, vi forsøker å finne gode finansieringsordninger som gjør solceller tilgjengelig for alle og vil bedre rammebetingelser for solstrøm i Norge.

For deg som bor i leilighet

På det siste punktet kan du hjelpe til. Du tenker kanskje at solceller ikke er relevant for deg fordi du bor i en leilighet eller har for lite sol på taket, men det stemmer ikke.

Vi i Otovo har gjort det mulig for deg å få solstrøm fra en nabo rett i stikkontakten. Vi kaller det Nabostrøm, naturligvis, og du kan bli med. Ved å melde deg på Nabostrøm, velger du å hjelpe solcellerevolusjonen videre.

Otovo løser nemlig et av de store problemene for solcelleeiere i Norge: Overskuddsproduksjon. På sommeren produserer vi mest solstrøm, men det er også da de fleste av oss er på ferie. Dermed produseres det mer strøm enn det forbrukes, og overskuddet går ut på strømnettet.

Før fikk produsentene av solstrøm knapt betalt noen få øre for av nettselskapene for denne overskuddsstrømmen, men siden høsten 2016 har Otovo sloss for å få lov til å kjøpe overskuddsstrømmen til en langt bedre pris: 1 krone per kilowatt-time.

Med denne prisen blir bekymringene rundt overskuddsproduksjon borte. Produsentene får godt betalt for sin strøm, enten de bruker den selv eller selger den til en nabo.

Nabostrøm er et moderne og billig strømselskap. Fordi vi ikke sløser pengene på et dyrt kundesenter og unødvendig reklame kan vi selge folk strømmen til den prisen den koster oss på strømbørsen (spot) uten påslag, uten triks og uten gebyrer. Du slipper å betale ekstra for ren strøm: Sponsingen av solstrømproduksjon i Norge og garantien for at all strømmen din er grønn og lokalprodusert er bakt inn i månedsprisen på 39 kroner.

Spørsmål om Nabostrøm

Strømmarkedet er ikke enkelt å forstå fra før av, og solstrøm i stikkontakten er nytt for de aller fleste. Her er de vanligste spørsmålene om Nabostrøm:

Må jeg betale én krone per kilowatt-time for solstrømmen?

Nei, du betaler bare vanlig spotpris. Det er den prisen som til enhver tid gjelder på strømbørsen Nord Pool. Denne prisen ligger vanligvis mellom 20 og 40 øre.

Hvordan kan dere da betale 1 krone per kilowatt-time?

Vi dekker mellomlegget. Dette gjør vi fra den lave månedsprisen på 39 kroner, som også går til å dekke de andre driftsutgiftene vi har.

Trenger jeg å ha en annen strømleverandør enn Otovo?

Nei. Man kan bare ha én strømleverandør. Når det ikke produseres nok solstrøm, så får du ren og miljøvennlig strøm med opprinnelsesgarantier fra et kraftverk i nærheten av deg.

Blir jeg lurt over på andre produkter tre måneder etter at jeg har byttet til dere?

Nei! Vi er ikke som Gudbrandsdal Energi, Hafslund, NorgesEnergi, Fjordkraft og alle de andre. Vi har bare ett produkt, og slik kommer det til å forbli. Du kommer ikke til å se oss på en stand på Karl Johan og du kommer ikke til å få en uønskede telefoner med tilbud du ikke kan si nei til.

Lurer du på noe?

Er det noe mer å lure på? Så spør oss da vel! Vi svarer på chat-meldinger på otovo.no og på Facebook-siden vår til de fleste av døgnets tider.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.