(Oslo, mandag 29. oktober 2018) Solenergiselskapet Otovo har gjennom en kapitalutvidelse på 100 millioner kroner fått inn Nysnø Klimainvesteringer og KLP på eiersiden.

Otovo gir i løpet av sekunder huseiere pris på hva det vil koste med solceller på taket deres, basert på et nettverk av installatører som dekker mesteparten av Norge og Sverige. Selskapet henter nå kapital til å satse i Europa.

Høyere strømpriser og mer sol

- Vi er veldig glade for å ha sikret oss gode og langsiktige investorer for å kunne ta de verktøyene og det vi har lært her i Skandinavia ut i markeder med mer sol, høyere strømpriser og flere huseiere, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Internasjonalt: Investorer gjør at Otovo kan ta verktøyene ut i markeder med mer sol, høyere strømpriser og flere huseiere.
Otovos teknologiplattform sammenligner raskt og enkelt priser mellom ulike lokale installatører. Foto: Otovo

Det er Nysnø Klimainvesteringer, statens nye fond for klimainvesteringer (tidligere kjent som Fornybar AS), og KLP, Norges største pensjonsselskap, som er de største investorene i denne kapitalutvidelsen. I tillegg kommer det inn noen mindre, nye investorer og kapital fra de eksisterende eierne, OBOS, Akershus Energi og Agder Energi Venture.

De beste løsningene på klimautfordringer

- Nysnø skal investere i selskaper med de smarteste løsningene på klimautfordringene. Nysnø har et langt perspektiv og vil investere i selskaper og fond, sammen med private investorer, for å akselerere det grønne skiftet globalt. Otovo-teamet har skapt en unik teknologiplattform som forenkler veien til å bli solcelleeier og sammenligner priser mellom lokale installatører på et øyeblikk. Deres plattform vil bidra til en effektiv utrulling av solceller i stor skala til hustak i hele Europa. Det grønne skiftet vil skyte fart etterhvert som Otovo beveger seg sørover, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø.

Det grønne skiftet vil skyte fart etterhvert som Otovo beveger seg sørover med solcelleanlegg til tak på private boliger.
Siri Kalvig, adm. direktør, og Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør. Foto: Nysnø

Skal til Europa

- Vi tror at solcellepaneler i private hjem vil være en raskt voksende del av energimiksen framover. Investeringen i Otovo markerer starten på det som skal bli en portefølje av langsiktige investeringer i teknologier og virksomheter som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Vi tror Otovo er posisjonert for å skape positive ringvirkninger og akselerere det grønne skiftet når de beveger seg lenger sør i Europa, sier Siri Kalvig, adm. direktør i Nysnø.

Muligheter med lavutslippssamfunn

- Otovo er godt posisjonert til å ta en del av et voksende solenergimarked i Europa og vi ser frem til å være med på ekspansjonen. KLP-konsernet har en tydelig målsetting om å øke klimavennlige investeringer, og Otovo er et godt eksempel på en forretningsmodell som viser mulighetene for et lavutslippssamfunn, sier John Harald Henriksen, porteføljeforvalter i KLP Kapitalforvaltning.


Solar Power Europe anslår at 5 millioner boliger i Europa vil installere solcellepaneler de neste fem årene. Tidligere denne høsten fjernet EU tariffer på import fra Kina, som sammen med mer ambisiøse mål for fornybar energi og forbedrede subsidieordninger har gjort solenergi til en attraktiv energikilde for huseiere over hele Europa.

Økte fordeler med selvprodusert energi

- Det er fantastisk å se hvordan interessen for solenergi i private hjem øker over hele Europa. Nederland og Sverige ser sterk vekst, Frankrike har nylig introdusert et nytt incentivsystem for selvprodusert energi og Spania har endelig fjernet særavgifter som kommer til å resultere i et enormt marked. Dette vil bli gigantisk, og vi ønsker å være med fra starten, sier Thorsheim.

Tilbakebetalingstid: Solcelleanlegg kan bli nedbetalt etter 7-8 år og produserer gratis energi i tiår fremover.
Tilbakebetalingstider på investeringer i solceller i utvalgte europeiske land

Redusert tilbakebetalingstid

Tilbakebetalingstiden for solceller i Europa har blitt drastisk redusert de siste årene. I mange regioner vil anlegg være nedbetalt etter 7-8 år, noen enda tidligere, for så å produsere gratis energi i tiår fremover, da solcellepanel typisk har en levetid på over 30 år.


Tilretteleggere

SpareBank 1 Markets bisto Otovo som tilrettelegger og Advokatfirmaet Thommessen  var engasjert som juridisk rådgiver under prosessen.

Om Otovo
Otovo ble etablert i 2016 av grundere med bakgrunn fra software-, salgs- og fornybar energi-bransjen. Teknologiselskapet har i dag 30 ansatte og kontorer i Oslo og Stockholm. Selskapet forventes å ha en markedsandel på 50-60% i Norge og 10% i Sverige i fjerde kvartal 2018.

Om Nysnø
Nysnø Klimainvesteringer AS ble etablert av Nærings- og Fiskeridepartementet i desember 2017 og har vært operasjonelle siden oktober 2018. Nysnø investerer i teknologi, løsninger og tjenester som kan bevege Norge raskere i retning av lavutslippsamfunnet samtidig som vi bidrar til globale klimagasskutt. Nysnø er en kommersiell aktør og vår prioritet er å skape langsiktig avkastning på våre investeringer. Langsiktig avkastning krever at selskapene har en bærekraftig forretningsstrategi og at de er en del av løsningen i fremtidens lavutslippsamfunn.

Om KLP
KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er KLP Norges største pensjonsselskap, med 980 ansatte, 670 milliarder kroner i forvaltningskapital og med pensjonsordninger som omfatter over 450.000 arbeidstakere og 278.000 pensjonister.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.