(Göteborg, 15.11.2018) Otovo og Solar utvider innkjøps- og logistikksamarbeidet til Sverige. Sammen danner de en av de mest effektive kanalene for det skandinaviske solenergimarkedet.

Otovo og Solars norske virksomheter har samarbeidet om innkjøp og leveranser av solenergimateriell siden juni i år.

- Nå utvides samarbeidet til Sverige, der begge selskapene har egne datterselskaper.

Høy kompetanse

- Vi gjør dette for å forbedre vilkår og servicenivået for forbrukerne og de mange montørene vi samarbeider med i Norge og Sverige. Solar er et selskap med stor kompetanse innen innkjøp, lagerhold, logistikk, og kundebehandling, sier administrerende direktør i Otovo, Andreas Thorsheim.

Hele Skandinavia

Otovo er en av de største og den hurtigst voksende av de skandinaviske solcelleaktørene for privatmarkedet. Selskapet driver ehandel av solceller og drifter et nettverk av montørselskaper i Norge og Sverige.

Solar er et dansk elektrogrossist- og logistikkonsern med virksomhet innen el-installasjon, VVS, industri og offshore med mer. Konsernet har 3.000 ansatte og fører over 200.000 varer.

Otovo er en av de største og den hurtigst voksende av de skandinaviske solcelleaktørene. Her kan du kjøpe solcelleanlegg.
Fra venstre: Anders Koppel, adm. direktør i Solar Sverige, Andreas Bentzen, CTO i Otovo, Thomas Skovli, direktør for forretningsutvikling i Solar 

Aktive i solcellemarkedet

- Solar har vært aktive innen solcellemarkedet i Danmark og Nederland i flere år. Vi har hatt en meget god utvikling innen dette markedet i Norge etter at vi inngikk et strategisk samarbeid med Otovo. Det var derfor et naturlig valg å utvide dette samarbeidet med den ledende leverandøren av solcelleanlegg til privatmarkedet, sier Thomas Skovli, som i Solar har rollen som direktør for forretningsutvikling og spesialsalg.

Voksende markeder

I tillegg til logistikkløsninger vil Solar levere solcelleutstyr til bedriftsmarkedet i begge land. Avtalene i Norge og Sverige dekker solcellepaneler, solcelletakstein, invertere, festemateriell og forbruksmateriell.

- Vi har stor tro på videre vekst i solcellemarkedet og vil ta en posisjon også i Sverige. Otovo er en spennende og naturlig samarbeidspartner for oss i denne satsningen, sier Anders Koppel, adm. direktør i Solar Sverige AB.

Otovo gjennomførte en emisjon på 6 millioner euro i 2017 for å gå inn i Sverige og har vært aktive 2018.

Skal bli ledende på leveranse av solceller

- Nå skal vi skape Skandinavias ledende kompetansesenter innen leveranse av solceller og Sunstyle soltak. Vi har tro på at vi kan få det samlede markedet til å vokse fortere og samtidig utvikle våre individuelle posisjoner, sier Thorsheim. Otovo og Solar vil jobbe for å utvide antall aktive installatører de samarbeider med i begge land i takt med at etterspørselen i markedene vokser.

* * *
Sjekk ditt tak på www.otovo.no

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.