Sammen med SpareBank 1 har vi nå lansert et nytt lån med så lav rente at norske solcellekunder nå har den rimeligeste direkte finansering av privat solenergi i verden.

Når renten på solceller er lav, betyr at tilbakebetalingstid er mindre viktig. Med støtte fra Enova får du nemlig penger på konto dag én. En rente på 4,70% medfører lave renter og avdrag, slik at regnestykket for mange vil være positivt allerede fra første måned.

Tilbyr lav rente

- Med boliglånsnivå på renten, nede på 2,80 prosent, blir dette et attraktivt tilbud for de som vil investere i solceller, sier banksjef Knut Oscar Fleten i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, som er først ute med å tilby denne lave renten. Banken har posisjonert seg som spesialister på å finansiere grønne investeringer for husholdninger.

Med solceller investerer typisk en husholdning mellom 100.000 og 250.000 kroner, og kjøper seg med det 100-300.000 kilowattimer med strøm fra anleggets forventede produksjon. I tillegg får kunden dekket 10-47.500 kroner fra Enova.

Sparer strømutgifter

- Når man får støtten fra Enova kan man sette det på konto. Så vil man spare strømutgifter hver måned, samtidig som man hver måned vil betale renter og avdrag på solcelle-lånet. For mange kunder vil man aldri være i minus med det nye solcellelånet, sier Fleten.

Dermed kan solceller for første gang i Norge være kontant-positivt fra dag én.

Bedre økonomi

Solceller har med dagens prisstruktur, forventet prisstigning på strøm og vanlig norsk solinnstråling positiv lønnsomhet. Typisk kan man forvente en avkastning på 4-7 prosent på pengene man legger i solceller.

Det som er nytt med dette lånet er at man blir kvitt problemet med tilbakebetalingstid, det at man må betale ned på lånet i mange år og så få gevinsten av gratis strøm mange år frem i tid. Når renter og avdrag nå er lavere enn Enova-støtten og strømutgiftene man sparer kan man være i pluss hele veien.

Gjør solceller attraktivt

- Vi tror dette vil gjøre solceller attraktivt for nye kunder, også de som er opptatt av økonomi og lønnsomhet, i tillegg til de som er miljøbevisste, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo.

Heldigitalt

I tillegg til lav rente er det nye lånet også enkelt.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har fra januar 2018 en heldigital prosess for søknad og innvilgelse av lån med sikkerhet i boligen. Denne prosessen skal nå Otovo benytte for å gi kunder som vil investere i hjemmelaget fornybar energi de gunstigste lånevilkårene i fornybar-markedet:

Gå til Otovo.no for å teste ditt hus og den lave listen.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.