Rekordhøy strømpris!

Tidligere i år hadde vi sprengkulde i store deler av landet og lite vind, og dette førte til at strømprisene steg til rekordnivåer. Selv om vi nå nærmer oss lysere tider så ser vi igjen at strømprisene stiger... Vil du sikre deg minst 30 år med lave strømregninger, og være mindre avhengig av svingningene i kraftprisene fra vær og vind, så er solceller på taket det rette for deg. Med solcellepaneler vil du ha en slags “forsikring” mot høye strømregninger.

Unormalt lave strømpriser

Strømprisene har vært på et unormalt lavt nivå de siste årene og prognoser fra blant annet NVE og Statnett viser dessverre at strømprisene kommer til å stige. Det europeiske kraftsystemet er i endring. Det er økt innslag av varierende produksjon som vindkraft i Norden og Europa, mens kullkraft som er mer kontrollerbar blir lagt ned av klimahensyn.

Store nedbørsmengder

At kraftprisene holdt seg lave gjennom store deler av 2020 skyldtes både store nedbørsmengder og begrensninger i overføringskapasitet på strømkabler til utlandet. Det gjorde at vi fikk mindre handel med kraft enn dersom kablene hadde vært i orden.

Spar opptil 50% på strømregningen

Strømkostnadene deles inn i tre elementer; nettleie, strømpris og avgifter. Med solceller på taket er det kun fastledd nettleie som betales i sin helhet. Alle de andre delene av strømregningen reduseres betraktelig når du produserer egen fornybar strøm. Med solenergi i stikkontakten betaler du hverken variabel nettleie, avgifter, strømpris eller moms på den kraften du produserer selv. Dette gir betydelige besparelser, og mange av våre kunder forteller at de sparer så mye som 50% på strømregningen sin fordelt på året.

Solkraft vokser kraftig

Ifølge Statkrafts “Lavutslippsscenario 2020” blir solkraft den største kraftproduserende teknologien globalt allerede fra 2035. “Vi ser at i land med gode sol- eller vindressurser vil det allerede i dag lønne seg mer å installere ny fornybar kapasitet enn ny fossil kapasitet.”

Sjekk pris og produksjon på ditt tak

Sjekk hvor mye fornybar energi du kan produsere med solcellepaneler på eget tak!

Solceller - din forsikring mot høye strømregninger
Med markedets beste garantier inkludert i prisen!

Sjekk adressen din her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.