Mange borettslag og sameier har stort felles takareal, høyt oppe med mye sol og stort forbruk av strøm i bygget. De er med andre svært godt egnet for solcelleanlegg.

Otovo får inn massevis av interessenter fra borettslag og sameier. Så lenge det ikke er snakk om rekkehus eller lignende hvor hver beboer eier sitt eget tak, må vi dessverre gi beskjed om at vi ikke kan levere slike solcelleanlegg.

Hvorfor er det slik?

Manglende støtteordninger for borettslag

Ingen støtteordninger for solceller på borettslag og sameier finnes hos enova. Nå er det ikke slik at alle borettslag trenger offentlig støtte for å være lønnsomme. Mange får regnestykket til å gå opp, men så lenge privatboliger enkelt får støtte av enova, føles det nok litt urettferdig i mange tilfeller.

I Oslo kommune finnes det mulighet for støtte for slike anlegg, men det krever en del innsats i praksis. Borettslaget må først engasjere en godkjent ENØK-konsulent for å utarbeide en rapport. Hvis konsulenten anbefaler solceller, kan man få kroner 1,50 per kilowatt-time med estimert årseffekt av Oslo kommune. Det vil gjerne si ca. 10 prosent støtte når det kommer til stykket.

Investering og fordeling

Solceller er som oftest lønnsomt for boligsameier og blokker. Men et spørsmål som ofte gjør at investeringsbeslutningen stopper opp er: Hvordan skal regningen for solcelleanlegget fordeles, og hvem skal dra nytte av den billigere strømmen som produseres?

Solceller har en investeringskostnad, og deretter produserer de strøm kostnadsfritt med en levetid på 30 år eller mer.

Skal dagens beboere betale for at fremtidens beboere skal få gratis strøm? Formodentlig vil jo slik gratis strøm vise seg i boligprisen til de som selger, på samme måte som lav husleie er positivt, men det kan være et vanskelig argument å få alle til å forstå.

Et annet spørsmål er om det er de som er hjemme på dagen eller på sommeren skal få lavere strømregning, eller om denne skal fordeles jevnt, for eksempel basert på antall kvadratmeter.

Solcelleaktivisme

Syns du at borettslag bør ha samme mulighet til å få støtte som privathjem? Si fra, da vel! Vi er jo enige med deg, men send gjerne en epost til de som kan være med på å bestemme. Her har vi et lite utvalg:

Hvis ditt borettslag har smarte løsninger på investering og fordeling, gi oss gjerne beskjed på sol@otovo.no!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.