Sammen med Simen F. Jørgensen og Andreas Bentzen starter jeg nå solstrømselskapet Otovo. Jeg håper dere vil sjekke ut siden vår, www.otovo.no og vurdere å få solpaneler på taket, for å spare penger og spare miljøet.

Solen gir nok energi på en time til å dekke hele jordens energibehov i ett år. Solteknologien blir fort bedre. Siden 1977 har prisen falt med 99,5 prosent, og den fortsetter å falle. Prisene faller med 22 prosent hver gang antallet produserte solceller dobler seg, og det gjør de hyppig nå som amerikanerne, tyskerne og kineserne ruller ut solenergi i stor skala.

Det gjør at solstrøm er i ferd med å bli den billigste energien — enten du befinner deg på ekvator eller Nordpolen.

Hva gjør vi?

Hvis du vil ha solceller på taket, fikser vi det uten at du må legge ut en krone. Vi finner frem til det riktige utstyret for ditt tak, ordner med byggemelding og betaler for monteringen. Du betaler en fast lav pris hver måned, og får strømmen solpanelene produserer. Strømmen du ikke bruker selv, selger vi videre for deg.

Når du blir medlem i Otovo, får du ren og billig strøm. Du betaler en fast, lav månedlig pris, som blir mer og mer konkurransedyktig mot strømpriser som ventes å stige etterhvert som det norske strømmarkedet bygges tettere sammen med Europa og atom- og kullkraftverkene der avvikles.

Når du har Otovos solpaneler på taket kjører ikke elbilen din på kull fra kontinentet, den går på norsk solkraft. Vi garanterer helt grønn energi, som kommer fra nordiske solpaneler om dagen og norsk vannkraft om natten.

Hva er neste steg for oss?

Nå skal vi først ta vare på de hundrevis av kundene som har vist interesse for å få sjekket hvor mye de sparer på å ha solpaneler på taket, og levere til dem.

Det neste steget blir å åpne for at folk flest skal kunne investere i utbyggingen av solenergi. Fremtiden tørster etter ren kraft. Norge må bygge ut kraftproduksjonen med mange gigawatt for at Europa skal nå klimamålene. Da vil vi gjøre det mulig å være med på tidenes miljødugnad.

Det er like lett som å spare i fond, med bedre avkastning enn banken så lenge solen fortsetter å skinne. Bli med som investor i solpaneler på norske tak!

Les mer i artikkelen Dagens Næringsliv har skrevet om oss ved oppstarten.

Denne blogposten ble først publisert 23. januar 2016 på LinkedIn.


Sjekk også ut www.otovo.no for å ditt tilbud på solceller på privatbolig, næringsbygg, lager eller kommunal bygning. Vi gir tilbud om solstrøm hos deg/dere på et par sekunder uten at det koster deg en krone.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.