Januar - en knallstart på året

Solcelleåret 2020 begynte knallsterkt, med mer enn dobbelt så mange solcelleinstallasjoner i januar 2020 som i samme måned året før. En mild vinter gjorde det mulig å installere solceller også på Østlandet, Innlandet og Sørlandet, områder som ofte får en stans i montasje-aktiviteten i vintermånedene.

Februar - korona-uro i Kina

I februar begynte nedstengningene av det kinesiske samfunnet å få konsekvenser for produksjonen av solcellemoduler. Av verdens ti største solcelleprodusenter er ni kinesiske, og med covid-begrensninger i Kina ble det varslet om store konsekvenser i verdikjedene. Mangelen på solceller skulle nå Europa og Norge i april.

Mars - rekordlave strømpriser

Den milde vinteren medførte også historisk lave strømpriser. I januar var de halvparten av året før, i februar en tredjedel og i mars en femtedel. Det var likevel god driv i det private solcellemarkedet, og per utgangen av mars var det allerede blitt installert 484 solcelleanlegg i Norge, mer enn det dobbelte av rekordåret 2019.

April - lockdown

Etter nedstengingen av samfunnet i midten av mars begynte etterspørselen etter solceller å falle. Folk holdt igjen på langsiktige beslutninger i en usikker tid. Varsellampene begynte å blinke for solcellebransjen, men selv om strømprisene var lave i innkjøp var de rekordhøye for solcelle-eiere som solgte strøm. I april fikk plusskunder som selger overskuddsstrøm tilbake til nettet mer igjen enn noensinne før - med inntekter på 110 øre kilowattimen - det var gylne tider for solstrøm-selgere.

Penger tilgode på strømmen

Med en gjennomsnittlig inngående strømpris på 6,6 øre kilowattimen i april var det duket for mye penger tilgode på strømregningen for de som har solceller på taket.

Mai - rødt lys for ny nettleie

I mai avsluttet også NVE sin høring om ny nettleie i Norge. Forslaget fikk massiv kritikk av miljøbevegelsen, forbruker- og boligorganisasjoner, elektro- og enøk-bransjene og ble skrinlagt.

Juni - krisepakker

Det kom i mai og juni krisepakker til sektorene som var hardest økonomisk rammet av korona-krisen. Regjeringen ga 3,6 milliarder til grønn omstilling, hovedsakelig gjennom økt støtte til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

Ikke bra nok for grønne næringer

Reaksjonene på pakken var at den ville bli bra for grønn omstilling på lang sikt, men at den gjorde for lite for å stimulere grønne næringer på kort sikt.

Juli - konflikt i Stavanger

I juli gikk NBBL - bransjeorganisasjonen for boligbyggelagene - ut og krevde fortgang i politikken for å fremme solenergi i borettslag og sameier. Potensialet for solceller på borettslagstak i Norge er nok til å dekke strømbehovet for 500.000 elbiler.

Nominert til miljøpris

Juli var også måneden da boligeier Fergus Taits tre år lange kamp mot Stavanger kommune endte med tap. Konflikten sto om reguleringsplanen for trehusbebyggelsen i byen. Tait ble tvunget til å montere ned anlegget sitt, men ble senere nominert til en miljøpris for sitt engasjement.

August - nedturen blir synlig

Fra august var antall månedlige solcelleinstallasjoner på norske hustak ned mot samme måned i 2019, og i oktober var hele forspranget fra den sterke starten på året brukt opp. Antallet installasjoner falt med mer enn 70 prosent mot samme tid året før.

September - konkurs

I september gikk Norges nest største solcellemontasjeselskap for privatboliger overende. Solcellemarkedet var i september ned rundt 50 prosent mot samme måned året før.

NVE med nytt forslag om nettleie

NVE kom tilbake med et justert forslag til ny nettleie og en forskjøvet tidsplan. Nettleie-forslaget er oversendt Olje- og energidepartementet og er ved utgangen av 2020 fortsatt ikke iverksatt.

Oktober - tredje nedgangsmåned

Det ble en kjensgjerning at 2020 ville bli det første året noensinne i Norge uten vekst i antall solcelleanlegg.

November - stort behov og potensial


NVE og Statnett gav ut analyser som viste potensial for en kraftig økning i solenergi i Norge, og stor vekst i etterspørselen etter strøm. NVE mener at solenergi kan tolvdobles i Norge. Fallet i solcellemontering var noe lavere enn månedene før, noe som gir håp for 2021.

Desember - investeringer og fremtidshåp

Solenergiklyngen slapp sitt veikart for norsk solenergi-bransje og spådde at den kan sysselsette 10.000 mennesker om ti år, sju ganger mer enn i dag. Forskere fra IFE publiserte en analyse som viste at solcelleanlegg i Norge varer lengre enn i andre land på grunn av gunstige klimatiske forhold, og dermed kan forventes å gi mer verdi enn tidligere antatt.

Nytt mandat for Enova

Nytt mandat ble gitt til Enova, spisset mot klima, og potten til enøk-tiltak i husholdningene økes litt. Men det er usikkert hvor lenge de gjeldende støttesatsene vil vare, utover det som er signalisert. Allerede vet vi at solcellestøtten vil bli redusert med 2.500 kroner fra 1. juli 2021 - så om du går med tanker om å bli solcelleeier kan det være lurt å handle nå for å få disse kronene med seg!

2021 - hvor står vi nå?

Vi tror på et godt 2021. Først og fremst må vi håpe at vi slår ned denne korona pandemien så snart som mulig!

Tror forbrukerne vil velge miljøvennlig nå

Med “gammel” Enova-støtte i noen måneder til vil nok mange som lurer på om de skal få seg solceller slå til før sommeren, og veksten vil være kraftigst i andre kvartal. Mange av de som har spart penger under korona-tiltakene bruker sikkert deler av midlene sine på noe langsiktig, miljøvennlig og smart - og det kan gi en ytterligere boost for etterspørselen etter solceller frem mot sommeren.

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.