I Norge skal transportsektoren, industrien, landbruket og sokkelen over på ren elektrisitet. Det gjør at vi trenger mer kraftproduksjon - fra solceller.

Vi trenger mer elektrisitet i Norge. Bilene skal over på el. Fabrikker skal drives på el. Landbruket skal bruke mer el. Oljeplattformene skal produsere med el.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har nylig kommet med en analyse der de anslår at etterspørselen etter elektrisitet vil øke med 13 prosent i Norge til 2030 og ytterligere 19 prosent til 2040. Statnett tror i sin ferske analyse av strømmarkedet at etterspørselen vår vil øke med 30 prosent allerede i 2030.

Hvor skal denne kraften komme fra? NVE anslår følgende:

  1. 10 TWh fra ny vannkraft
  2. 4 TWh fra vindkraft under bygging på land, 4 TWh vindkraft til havs og 3 TWh som bygges etter 2030
  3. 7 TWh med ny solkraft
  4. 1 TWh mindre sløsing

Vi i Otovo liker særlig de to siste. Dette er kraftformer som ikke krever store naturinngrep og ikke kommer i konflikt med annen næring.

Vi trenger denne nye kraften, for ellers må vi si nei til utslippsreduksjoner i transport-, industri- og landbrukssektorene. Og om vi ikke bygger mer kraft vil prisene på strøm bare stige mer, til ugunst for forbrukere og industri som er vant til billig strøm her til lands.

Når bærekraftig produserte solceller monteres på eksisterende bygg - låver, lager, fabrikker, hus og garasjer - gir det null avtrykk på naturen.  Det kommer til å være mange debatter om hvor vi skal ha den nye kraften skal komme fra, men at vi trenger all den konfliktfrie kraften vi kan få, burde være lett å enes om.