Vi får inn en del spørsmål på hvordan overskuddsstrømmen Otovo kjøper av deg som er Nabostrøm-kunde blir avregnet. Det er litt teknisk og ikke helt enkelt å forstå, men prøv å henge med i svingene!

Strømmen fra solcellene bruker du selv

Mesteparten av strømmen dine solceller produserer, bruker du med én gang selv. Strømmen går fra solcellene og rett til vannkokeren, varmtvannsberederen og stekeovnen hos deg. Alt dette skjer "innenfor strømmåleren". Det vil si at din strømmåler, og dermed din netteier, ikke vet noe som helst om den delen av strømmen du produserer som du forbruker umiddelbart.

Nå er det jo sjelden at produksjon og forbruk er helt identisk. Hvis produksjonen er mindre enn forbruket, så må det hentes strøm fra nettet (uttak). Hvis produksjonen er større enn forbruket, mates overskuddet inn på strømnettet (innmating). Alt dette går via din digitale strømmåler.

Uttak og innmating i strømmåleren

I strømmåleren er det egentlig to målere: Én for uttak og én for innmating. Hvis det, på et gitt tidspunkt, forbrukes mer enn det produseres hjemme hos deg, så står innmatingsmåleren stille, mens uttaksmåleren teller opp. På samme måte står uttaksmåleren stille, mens innmatingsmåleren teller opp når du produserer mer enn du selv forbruker på et gitt tidspunkt.

Når det er sagt kan dette svinge raskt. I løpet av en time, for eksempel, kan det svinge mellom uttak og innmating mange ganger.

Netteieren ditt mottar rapporter fra strømmåleren din hele tiden. For et tenkt tidsrom på tre timer kan det for eksempel se slik ut:

TimeUttak (kWh)Innmating (kWh)
123
242
313

Her ser vi at det er hentet ut 7 kWh fra nettet, mens det er matet inn 8 kWh.

Netto per time

I henhold til NVE er det ikke disse tallene som danner grunnlaget for avregningen. Avregningen skal være netto per time, slik at vi må innføre en ny kolonne i tabellen over:

TimeUttak (kWh)Innmating (kWh)Plusstrøm (kWh)
1231
2420
3132

I det tenkte tidsintervallet har det dermed blitt produsert 3 kWh med plusstrøm.

Pass på nettleien

Etter samme definisjon skal du som er plusskunde også betale nettleie i henhold til prinsippet om "netto per time". Der hvor du i utgangspunktet har tatt ut 7 kWh, skal nettleien bli slik:

TimeUttak (kWh)Innmating (kWh)Plusstrøm (kWh)Nettleie (kWh)
12310
24202
31320

Totalt skal du betale for 2 kWh med nettleie for de aktuelle timene.

Betaling for netto innmating per time

Hvis du hang med i svingene gjennom alt dette, så har du også fått forklaringen på hvorfor netteierens oversikt over innmatet strøm gjerne viser flere kWh enn det du får betalt for på Nabostrøm-regningen: Netteieren viser deg brutto innmating, mens du får betalt for netto innmating per time.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.