Det norske solcellemarkedet vokste med 29% i 2018 viser nye tall samlet inn for Solenergiklyngen av konsulentselskapet Multiconsult.

Antall solcelleinstallasjoner i sterk vekst

En innsamling av markedstall for solcelleinstallasjoner i Norge i 2018 viser en vekst på 29%, målt i antall Watt installert. Totalt vokste markedet med 25,3MWp, tilsvarende omtrent 90.000 solcellepaneler montert på industribygg, næringsbygg, låver, boliger og garasjer i fjor.

Støtte til installasjoner på privatboliger fra enova registrerte en økning på 50% fra 2017 til 2018. Installasjoner på hus og garasjer vokser dermed sterkere enn markedet for øvrig.

Venter sterkere rekordår

Høye strømpriser i 2018 og en solrik sommer var sannsynligvis den drivende årsaken til veksten i markedet. I så fall har vi muligens et enda sterkere rekordår i vente - nå som Statkraft varsler nok en sommer med høye strømpriser.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.