Andreas Bentzen

Andreas Bentzen - doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Oslo. CTO (teknologidirektør) og gründer i Otovo med bakgrunn som sjefsforsker og leder for utvikling av solcelleteknologi.

Last inn flere
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.