Denne helgen gjennomførte vi i Otovo vår solcellebefaring nummer 100.000. Dermed har vi spart norske huseiere for 200 millioner kroner i kostnader med befaringer.

Siden oppstarten i januar 2016 har vi Otovo tilbudt solceller på nett. Alle som legger inn adressen sin kan få en gratis digital befaring av sitt tak, og kl.02:26 natt til lørdag 11. november, var nummer 100.000 unnagjort.

Befaring med solcellespesialist

Hvis man forutsetter at hver befaring ville kostet 2.000 kroner med en solcellespesialist på besøk, har vi spart norske huseiere for 200 millioner kroner.

Vi har nok også spart folk for en del ventetid. Han i Moss som sjekket taket sitt halv tre natt til lørdag ville nok ikke fått befaring der og da om man ikke brukte datamaskiner til å gjøre jobben.

Bruker data og algoritmer

Måten vi gjør det på er at vi kombinerer data om solinnstråling, terreng, bygningen og håndverkerkostnader med en algoritme som prosjekterer det optimale solcelleanlegget med disse forutsetningene. Alle bygninger i Norge som faller inn under Otovos dekningsområde kan analyseres. Dekningsområdet er Øst- og Sørlandet fra Lillehammer i nord til Mandal i sør og på begge sider av Oslofjorden, samt i storbyområdene rundt Stavanger, Bergen og Trondheim.

Totalt er omlag 3 millioner bygninger innenfor dekningsområdet.

(bloggposten fortsetter under videoen)

Det er fortsatt sånn at 99 prosent av nordmenn ikke kommer til å kjøpe solceller i løpet av de neste 12 månedene. I et sånt marked er det avgjørende å være effektiv. Vi klarer å gjøre dette effektivt selv i denne tidlige fasen av markedet.

Lag egen strøm

Vi prøver å hjelpe folk å ta beslutningen om å begynne å lage sin egen strøm. Når man legger inn adressen på otovo.no får man opp en beskrivelse av hvilket prosjekt som er det beste på den adressen, hvor mye penger man kan spare og hvor stor effekt det har på reduserte klimagassutslipp.

I Danmark har 100.000 husholdninger fått seg solceller, i Sverige er tallet 10.000 og øker kraftig, mens i Norge er det fortsatt kun 1.000 hjem som lager sin egen solenergi.

Bli med på solcellerevolusjonen

Vi tror det eksploderer nå, og at de 100.000 takene vi sjekket kan være kledd med solceller innen et tiår. Det er ikke oss det står på: Bli med på solcellerevolusjonen nå!


Sjekk ditt tak på otovo.no

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.