I en streng med seriekoblede paneler vil skygge på ett eller flere av dem medføre lavere strømproduksjon i hele solcelleanlegget. Du kan se på det som en vannslange - selv med en liten knute vil vannet i hele slange stoppe opp.

Raske fakta - fordeler med power optimizere:

 • En optimizer koster rundt 1000-1500 kr ferdig montert
 • Du trenger kun optimizere på de panelene som er skyggeutsatt fra for eksempel skorstein, antenner eller trær.
 • En optimizer maksimerer strømproduksjonen fra hvert enkelt solcellepanel den er montert på.
 • Der vanlige solcelleanlegg krever at du ikke har skygge på panelene, kan du ved bruk av optimizere få montert solcellepaneler i mange retninger, dersom du har et komplekst tak.
 • Minimerer alle typer effektforskjeller som oppstår på grunn av for eksempel skyggelegging, mose eller alder på solcellepanelene
 • Hvis alle solcellepanelene er koblet til en optimizer, kan du overse ytelsen til hvert enkelt solcellepanel i sanntid

Sjekk taket ditt her!


Hva er en power optimizer

Med optimizere montert på skyggeutsatte paneler, sikrer du at de resterende panelene i samme streng likevel yter optimalt. En optimizer er en liten boks (DC-DC omformer) som monteres skjult på baksiden av panelet.

Trenger du virkelig å kjøpe optimizere til anlegget ditt?
Det er ikke alltid åpenbart at det trengs optimizere, men det avhenger mye av ditt solcelleanlegg og hva du prioriterer.


Du bør kjøpe en optimizer hvis: du har et tak hvor solcellepaneler må monteres i ulike retninger og helninger, eller om du virkelig trenger overvåking av hvor mye hvert enkelt solcellepanel produserer. Her er løsningen å kjøpe optimizere.


Det kommer an på, la oss se på de avgjørende faktorene!


Hvordan fungerer et solcelleanlegg uten en optimizer?

I et solcelleanlegg uten optimizer for solcellepanelene kobles solcellepanelene sammen i uavhengige «strenger» med flere solcellepaneler koblet i serie. Panelene i en og samme streng påvirker hverandre. Hvis det skulle falle skygge over et enkelt panel, kan produksjonen av solenergi reduseres også i andre deler av strengen. Det er dermed det svakeste leddet i strengen som avgjør hvor mye strøm de andre panelene kan produsere. Litt skygge risikerer med andre ord å bli et ganske stort problem!


Regler for seriekobling av strenger

I en seriekoblet streng skal det ikke installeres mer enn 19-21 solcellepaneler - minst 8 solcellepaneler. Det foretrekkes så lange strenger som mulig. La oss se på noen eksempler nedenfor:

30 solcellepaneler på 400 watt skal opp på taket:
Da er løsningen 15 + 15 seriekoblede strenger. Begge strengene kobles parallelt og vi får dermed samme spenning, men dobbelt så mye strøm.

Grunnen til å montere strengene på denne måten er at strengene må være like lange for parallellkobling og av samme paneltype. Dette varierer avhengig av valg av inverter og system.

For eksempel kan du installere alle solcellepaneler i en sløyfe / streng:
24 x 400W paneler som gir en effekt på 9,6kWp kan kjøres i sløyfe hvis du for eksempel har en Huawei inverter med optimizer. Eller så må du dele installasjonen i to sløyfer, 12 + 12 fordi spenningen blir for høy!Solceller har bypass dioder

Som regel har solceller såkalte bypass dioder som gjør strengene mindre følsomme for delvis skygge. Bypass diodene leder strøm forbi de delene av panelene som er i skyggen eller dekket av noe som har falt på taket. Dette betyr at de delene av en streng som ikke er i skyggen eller dekket av noe kan produsere strøm som vanlig. Det er da kun solcellepanelet som er påvirket som vil produsere mindre strøm.


Bypass dioder beskytter solcellepanelene

I tillegg til at bypass dioder har en positiv effekt på produksjonen av strøm, beskytter de panelene mot å gå i stykker. Når diodene leder strøm forbi de skraverte panelene, er de beskyttet mot punktvis varmeutvikling, noe som samtidig bidrar til å gjøre systemet mindre følsomt for skygge.

panelene som er i skygge

Problemet er at diodene er lite følsomme, og aktiveres kun når det er stor forskjell på hvor mye sollys som faller på ulike paneler i en streng. Selv et panel som er delvis skjult av en sky vil produsere mindre og påvirke hele strengen. Men diodene reagerer ikke på det.

"I dag finnes det bypass dioder i alle solcellemoduler. Sammen med effektoptimalisatorer i inverteren begrenser de kraftig påvirkningen av skyggelegging. Ved bypass reduseres kun utbyttet fra de skraverte modulene, så lenge dette gir høyest effekt. Dermed forblir de uskyggelagte modulene ofte upåvirket" - energiforsk.se

Det er verdt å nevne at flere faktorer må tas i betraktning, som for eksempel hvilken retning skyggen kommer fra. Derfor er det ikke alltid slik at du trenger optimizere bare fordi et panel er skyggelagt.


Power optimizer vs inverter

Man kan si at optimizere overtar en del av inverterens oppgave.

I et system uten power optimizer er det inverterens innebygde MPPTer (Maximum Power Point Trackers) som holder strenger fra hverandre slik at de kan produsere strøm uavhengig. Dette er viktig om du har strenger med seriekoblede solcellepaneler på ulike deler av taket. Optimizere gjør imidlertid en bedre jobb, dersom du har et tak med mange vinkler eller har varierende skyggeforhold i løpet av en dag.

*MPPT er det maksimale effektpunktet, som betyr punktet hvor en solcelle produserer mest mulig strøm – altså «peak power».

Det finnes flere forskjellige typer optimizere for solceller, men det de alle har til felles er at de kan regulere spenning og strøm for hvert enkelt panel. Selv i et anlegg med optimizere for solceller trengs det imidlertid en inverter som til vanlig konverterer likestrøm til vekselstrøm.

Her kan du lese mer om hvilke faktorer som påvirker effektiviteten.

PV power optimizer


Andre fordeler med optimizere for solcellepaneler

Når du bruker optimizere for å maksimere strømproduksjonen fra hvert enkelt solcellepanel, i stedet for å gjøre det på strengnivå gjennom MPPT-er, reduserer du produksjonstapet som kan skyldes at panelene blir degradert i ulik grad over tid.

Solcellepaneler på taket


Du får også muligheten til å bruke solcellepaneler som gir ulike effekter i en og samme streng. Dette gjør det lettere å oppgradere anlegget og er bra hvis du skal bytte ut enkeltstående solcellepaneler som har gått i stykker med nye. Uten en optimizer er det som sagt det dårligste panelet i en streng som avgjør hvor mye strøm de andre panelene kan produsere.


Med optimizere kan du ha panelene i forskjellige vinkler

Når du bruker optimizere for solceller, kan du montere panelene dine med forskjellig helningsgrad og i forskjellige breddegrader uten å påvirke produksjonen. Derfor kan du også, om nødvendig, installere solcellepaneler på de delene av taket ditt som oftere er i skyggen - takket være optimizere påvirkes ikke de andre panelene som allerede er installert i optimale posisjoner.

Det betyr at du kan bygge et større solcelleanlegg enn det som ellers er lønnsomt og du kan lage strenger av paneler (seriekoble) på ulike deler av taket ditt. I et solcelleanlegg uten optimizer er det vanligvis ikke mulig å plassere strengene dine i mer enn to forskjellige hellinger uten å måtte legge til ekstra invertere, og disse er relativt dyre.

Sjekk taket ditt her!


Overvåke strømproduksjonen til individuelle solcellepaneler

En annen fordel med å bruke optimizere er at man får muligheten til å overse produksjonen fra hvert enkelt solcellepanel. Uten en optimizer kan du bare overvåke solcelleanlegget streng for streng. Du kan umiddelbart se om et panel går i stykker og kan handle raskt. Optimizere kan også føre til at spenningen fra solcellepanelene synker når inverteren er slått av. Dette gjør det mindre farlig å håndtere paneler og kabler på taket.


Anbefales kjøp av en optimizer?

Det er ikke alltid lønnsomt å kjøpe optimizere til solcelleanlegget ditt. Derfor anbefaler vi i Otovo våre kunder å kjøpe optimizere kun i tilfeller der vi ser at kunden vil ha nytte av dem.

Optimizere fra Otovo:

 • Huawei - SUN2000-450W-P
 • Tigo - TS4-A-O
 • SolarEdge
  Power optimizer har 25 års garanti


Kjøp optimizere hvis det virkelig er nødvendig

Konklusjonen er å ikke kaste bort penger på optimizere hvis det egentlig ikke er behov for det. Når du snakker med oss ​​i Otovo, vil vi se på taket ditt og dets skyggelegging. Vi vet av erfaring at ikke alle trenger å investere i optimering av solcelleanlegget sitt. Som oftest er det også en eller noen få individuelle solcellepaneler som påvirkes av skyggelegging. Våre solcellepaneler er av høy kvalitet og bruker teknologi som reduserer energitapet selv ved skyggelegging.

Fortsatt usikker? Klikk på "få tilbud idag" under, og sjekk ut taket ditt hos oss. Du vil få et tilbud helt digitalt i løpet av få minutter, vi hører da fra deg og svarer på alle dine spørsmål!

Få tilbud idag!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.