Hva er egentlig likestrøm (DC) og vekselstrøm (AC)? Og hva er forskjellene mellom dem? Når blir DC til AC, og omvendt? Dette er ting du finner svaret på i denne artikkelen!

Hvis du er interessert i å installere solcellepaneler på taket og begynne å produsere fornybar energi, så spiller også disse strømvariantene en viktig rolle. La oss komme i gang!


Forskjellen på likestrøm og vekselstrøm

Den største forskjellen mellom likestrøm og vekselstrøm er strømmens retning. Likestrøm (DC) beveger seg alltid i én retning, mens vekselstrøm (AC) med jevne mellomrom endrer retning.

Hvis du ser for deg et bilde av hvordan de beveger seg, vil du se at likestrøm alltid går i en rett linje, mens vekselstrøm går i bølger, opp og ned. Takket være deres bevegelsesmønstre er disse strømtypene egnet for ulike elektriske dingser og sammenhenger.

For eksempel er det vanlig å bruke likestrøm i batteridrevet elektronikk:

  • smarttelefoner
  • bærbare datamaskiner
  • energi i batterier er alltid likestrøm
  • solceller produserer likestrøm

Vekselstrøm er derimot det som finnes i det elektriske nettet. For eksempel i:

  • stikkontakten hjemme er AC
  • for å overføre strøm over lengre avstander
  • husholdningsapparater
  • vanlige lyspærer


Ønsker du en utregning for taket ditt?

Som du kan se ovenfor genererer solceller likestrøm, som så omdannes til vekselstrøm av en inverter, men mer om det senere. Visste du at det er en rask og enkel måte å se omtrent hvor mye strøm solceller kan produsere på akkurat ditt tak?

Fyll inn adressen din i feltet under og følg noen enkle steg, så vet du omtrent hvor mange kWh en solcelleinstallasjon kan gi deg. Du får også et prisoverslag på hva et slikt anlegg kan koste.


Å sjekke takets potensial er enkelt, gratis og du forplikter deg ikke til noe. Skriv inn adressen din for å se hva du kan få ut av bærekraftig solenergi:


Strøm og spenning

Hva er strøm og spenning og hvordan henger de sammen? Det kan hjelpe å friske opp hukommelsen, så her er en liten oppsummering:


Strøm

Ampere (forkortet med symbolet A) brukes til å måle hvor høy strømstyrken er, det vil si antall elektroner som passerer et bestemt punkt i en elektrisk krets i løpet av en tidperiode. Se for deg en elv - jo større vannstrømmen per sekund (i vårt tilfelle elektroner), jo større strømstyrke.


Spenning

Spenning, derimot, måles i volt (V). Spenning viser potensialforskjellen mellom to punkter, for eksempel de positive og negative polene til et batteri. En god sammenligning kan være trykket som får vannet (elektronene) til å strømme gjennom en vannslange når du vanner plantene om sommeren.

For at strøm skal oppstå, trengs det noe for å drive den – det er her spenning spiller inn. Spenningen "skyver" elektronene, som begynner å bevege seg. Igjen kan du tenke deg en elv, som trenger et visst trykk, eller en skråning, for å kunne renne mot kysten.

Med andre ord kan strøm bare eksistere hvis det er en spenning som får elektronene til å bevege seg, enten i konstant retning eller opp og ned.


Hva er likestrøm?

Likestrøm (DC), er som sagt en type elektrisk strøm som hele tiden flyter i samme retning.

En elv er igjen et godt eksempel: vannet renner i en og samme retning mot havet. På lignende måte flyter elektronene i likestrøm alltid i én retning langs en leder - dette gjør strømmen forutsigbar og stabil, som strømmen i en elv.


Når brukes likestrøm?

Du lurer du sikkert på når likestrøm er vanlig å bruke i hverdagen, så la oss sjekke det med noen typiske eksempler:


Elektronikk

Elektronikk med innebygde batterier bruker stort sett alltid likestrøm, for eksempel smarttelefoner, PC, lommelykter og TV-kontroll.

Har du noen gang lurt på hvorfor det er en “boks” på den bærbare laderen din? Det er en spenningsadapter som konverterer vegguttakets vekselstrøm til likestrøm slik at datamaskinens batteri kan lades.


Solceller

Når solen skinner på solceller, skapes likestrøm gjennom en prosess som kalles solcelleeffekten. Likestrømmen må da gjøres om til vekselstrøm. Dette skjer ved at likestrømmen blir sendt gjennom en inverter (vekselretter/omformer) – da kan vi bruke strømmen i boligen eller sende den ut på strømnettet.


LED-lys

Likestrøm driver LED-lys. De trenger altså en adapter for å konvertere stikkontaktens vekselstrøm.


Strømoverføringer med lange avstander

Det er vanlig å bruke høyspent likestrøm til overføring av strøm over virkelig lange avstander, for eksempel fra Norge til andre land i Europa via kraftledninger på havbunnen.

På kortere avstander, som fra kraftverk til boliger til strømforbrukere, er vekselstrøm derimot mer effektivt og gir mindre energitap.


Batterier

Batterier – enten det er små AA-batterier eller et stort batteri i en elbil – lagrer energi i form av likestrøm. Den konstante strømningsretningen gjør batteridrevet energi stabil og forutsigbar.

Vi kan ta et eksempel på hvordan likestrøm kan skapes og deretter lagres i et batteri. Se for deg et solcelleanlegg med et solcellebatteri. På dagtid, når solen skinner på solcellene, produserer de likestrøm som lader batteriet. Om natten, eller på dager med mindre solinnstråling, kan den lagrede strømmen forsyne husholdningen med strøm.

Men siden de fleste husholdningsapparater er designet for å fungere med vekselstrøm som kommer fra nettet, må den lagrede likestrømmen først konverteres. Det gjøres ved hjelp av en inverter, som gjør at vi kan dra nytte av vår sparte solenergi.


Likeretter

Hvis vi snur perspektivet, hva konverterer vekselstrøm til likestrøm? Så AC til DC.

Det er der den såkalte likeretteren kommer inn i bildet, som mottar den «bølgete» vekselstrømmen og gjør den om til en «rett» likestrøm. Det er nødvendig fordi mange apparater og elbiler krever likestrøm for å lade batteriene.


DC beskyttelse

Likestrømsvern, DC beskyttelse, er en komponent som er til for å hindre lekkasje av likestrøm, det er viktig i for eksempel ladebokser til elbiler. Før batteriene kan lades, må vekselstrømmen bli likestrøm. Skulle denne likestrømmen plutselig lekke ut, for eksempel inn i byggets elektriske anlegg, kan det gi store problemer.


Hva er vekselstrøm?

Som vi var inne på tidligere er vekselstrøm, (AC), akkurat det det høres ut som: en strøm der retningen endres. I stedet for den stille jevne strømmen av en elv, kan vi nå forestille oss et stormfullt hav som kaster bølger frem og tilbake.

Vekselstrømmen beveger seg først i én retning, men reverserer deretter og går tilbake fra motsatt retning. Det skjer om og om igjen - en komplett syklus gjentar seg vanligvis 50 ganger per sekund, men dette avhenger av AC-frekvensen (50 hertz er standard i Norge).

Prisestimat på solceller


Hvis vi visualiserer det, vil en komplett syklus være et bølgemønster eller en sinuskurve, i motsetning til den rette linjen med likestrøm.


Når brukes vekselstrøm?

La oss nå se nærmere på noen av de vanligste bruksområdene for vekselstrøm:


Strømnett og vegguttak

Når en eiendom kobles til offentlig strømnett, er det vekselstrøm som kommer inn. Dette er standard i Norge og i de fleste andre land i verden. Hvorfor er det sånn? Ja, fordi vekselstrøm er mer effektivt å transportere over korte og mellomlange avstander (fra kraftverket til hjemmet ditt), er energitapene lavere.


Husholdningsapparater og hvitevarer

Vekselstrøm driver de fleste husholdningsapparater så lenge de ikke har batteri, for eksempel kjøleskap, frysere, vaskemaskiner og ovner. Kort sagt, de fleste av apparatene vi bruker hjemme til daglig går på vekselstrøm.


Belysning

Selv om LED og noen andre typer lys bruker likestrøm, er vekselstrøm fortsatt standarden for mye av belysningen som gjøres av glødepærer.


Inverter

Når vi snakker om vekselstrøm og likestrøm er det relevant å ta opp inverteren (vekselretter/omformer). Den spiller blant annet en veldig stor rolle i en solcelleinstallasjon og gjør deg i stand til å bruke solenergi i hjemmet.

Som du sikkert vet nå, genererer solceller energi i form av likestrøm, som inverteren deretter konverterer til vekselstrøm (DC til AC). Det gjør det mulig å bruke strømmen - for eksempel til å drive vaskemaskin, kjøre AC på varme sommerdager eller hvorfor ikke selge strøm fra solcellerna?


Hardrock bandet AC/DC?

Kanskje du noen gang har tenkt på hvorfor hardrock bandet AC/DC har det navnet de har? Hvorfor valgte de AC- og DC-betegnelsene? Det er mange historier om hva som er sant eller ikke, og det er vanskelig å vite 100%.

Uansett sier legenden at Malcolm at Angus Youngs lillesøster (Margaret) så «AC/DC» på en symaskin. Ingen av bandmedlemmene jobbet i elektrobransjen, men de syntes navnet hørtes bra ut og fanget den elektriske energien de ønsket å formidle på scenen og med musikken.

Debutalbumet fra AC/DC i 1975 fikk det passende navnet "High Voltage".


Sammendrag

Nå har vi gått gjennom hva likestrøm og vekselstrøm er og hvordan de kan fås til å fungere sammen. La oss oppsummere kort:

Likestrøm er vanlig i elektronikk med batterier, som smarttelefoner, bærbare datamaskiner og elbiler. Ved lading av slik elektronikk må en likeretter først konvertere vekselstrømmen til likestrøm. Strømmen som er lagret i batterier er derfor alltid i form av likestrøm.

Strømmen i stikkontaktene våre er derimot vekselstrøm, dette er fordi den går i det offentlige strømnettet. Vekselstrøm driver også mange hvitevarer og husholdningsapparater med elektriske motorer.

Solceller genererer likestrøm som inverteren deretter konverterer til vekselstrøm – da kan du bruke strømmen direkte i eiendommen eller selge den.

Sjekk taket ditt her
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.