En strømmåler er en måler som registrerer strømforbruket til boligen. Strømmåleren finner man i sikringsskapet, og funksjonen dens er å måle og registrere hvor mye strøm man kjøper, og eventuelt selger. Med en AMS-måler blir denne dataen automatisk sendt inn til nettselskapet. Trenger man i tillegg å skaffe seg en smartmåler (smart meter) for solcelleanlegget? Les videre for å finne det ut!

Sjekk hvilket potensiale taket ditt har for solceller:

Hva er en automatisk strømmåler (AMS-måler)?

De fleste har allerede skaffet seg en type smartmåler, også kalt AMS-måler, per i dag. AMS står for avanserte måle- og styringssystemer. AMS-målere er avanserte digitale måleenheter som erstatter de tradisjonelle strømmålerne hvor man manuelt må lese av eget forbruk.

Disse enhetene har innebygde kommunikasjonsfunksjoner som gjør det mulig å samle inn og overføre forbruksdata på en mer effektiv og nøyaktig måte. Dette gir både energileverandører og forbrukere muligheten til å få innsikt i forbruksmønstre i sanntid.

I Norge har utrullingen av AMS-målere vært en gradvis prosess. Målet har vært å erstatte de vanlige strømmålerne med smarte alternativer for å modernisere energiinfrastrukturen. Dette har ikke bare gitt forbrukere og leverandører enklere tilgang til forbruksdata, men har også lagt grunnlaget for en mer bærekraftig og intelligent energihåndtering.

Fordeler med AMS-strømmåler

  • Nøyaktig forbruksavlesning: En av de mest fremtredende fordelene med smartmålere er deres evne til å gi nøyaktige målinger av strømforbruket. Dette eliminerer behovet for manuelle avlesninger og reduserer muligheten for feilaktige faktureringer.

  • Sanntidsinnsikt: Ved å kontinuerlig overvåke strømforbruket, gir smartmålere forbrukerne muligheten til å forstå hvordan og når de bruker mest energi. Dette kan føre til mer bevisste energivalg og potensielle besparelser.

  • Fjernovervåkning: Energileverandører kan fjernovervåke forbruksmønstre uten å måtte sende teknikere ut for manuell avlesning. Dette gjør det mulig å oppdage eventuelle avvik eller feil raskere og mer effektivt.

  • Faktureringspresisjon: Med nøyaktig data tilgjengelig kan fakturering gjøres mer presist, noe som gir forbrukere mer tillit til at de betaler for faktisk forbrukt strøm.

  • Fremming av energieffektivitet: Økt bevissthet om energiforbruket kan oppmuntre forbrukere til å implementere energieffektive tiltak i hjemmet sitt, noe som kan bidra til å redusere både regninger og miljøpåvirkning.

Smart strømmåler for solcelleanlegg

Ok, så jeg har allerede en vanlig strømmåler eller AMS-måler, må jeg fortsatt kjøpe en smartmåler (smart meter) til solcelleanlegget mitt?

Smartmåler for solcelleanlegg kan være en smart ting å ha, men det er ikke noe man er nødt til å skaffe seg med mindre man ønsker batterier. Strømmåleren vi tilbyr henter strømproduksjonsverdiene direkte fra inverteren, da får du vite hvor mye strøm solcelleanlegget ditt produserer. Du får i tillegg oversikt over strømforbruket ditt, og hvor mye overflødig strøm du produserer (selger) til strømnettet.

Den store forskjellen er at du også får visualisert produksjonen din via inverterens app, som tar inn data fra smartmåleren. Da kan du enkelt få oversikt over ditt strømforbruk og produksjon for mer optimalisert bruk av ditt solcelleanlegg.

Smart ikke sant? Ja, og derav navnet "smartmåler" eller "smart meter" på engelsk. Dersom du har vurdert å skaffe deg et solcellebatteri, må du ha en smartmåler slik at systemet vet hvor mye og når solcellebatteriet skal lades.


Hvordan fungerer smartmåleren med solceller?

Den smarte måleren overvåker kontinuerlig energistrømmene, noe som gjør at inverteren kan begrense den leverte effekten når det er nødvendig. Alt dette muliggjør større lønnsomhet for solcelleanlegget, da dine strømforbruksvaner kan tilpasses basert på din strømproduksjon. For eksempel hvor mye strøm som skal lades i batteriet, og i hvilke tider det er best å bruke batteriet eller strøm fra nettet.

En annen fordel med å ha en smartmåler er at den letter ditt og installatørens arbeid under feilsøking og vedlikehold, da du mottar informasjon i sanntid.

  • Hos Otovo tilbyr vi våre kunder flere ulike typer strømmålere fra ulike kjente produsenter!

Prisestimat på 1 min


Installasjon og drift av smartmålere

Smartmålere er enkle å installere, du må koble måleren til inverteren og hjemmets hovedsikring. Da kobles enheten fysisk til boligens elektriske krets, mens kommunikasjon med inverteren skjer via Ethernet-kabel.

Når anlegget ditt produserer likestrøm som sendes til inverteren din, konverteres den til vekselstrøm som brukes i huset ditt. Produserer du 5 kWh og bruker 4 kWh, selger du 1 kWh tilbake til nettet. Det er nettopp dette en smartmåler samler data om, det vil si strømproduksjonen din, strømforbruket og forskjellen.


Kan jeg installere smartmåleren selv?

Husk at måleren må være riktig installert for at du skal få verdier som samsvarer med din produksjon og forbruk. Derfor anbefaler vi at installasjonen utføres av en sertifisert installatør.

Når smartmåleren er installert og koblet til Internett, begynner enheten å måle forbruk, og informasjonen overføres via Internett til produsentens spesifikke applikasjon. Du bruker deretter appen til å både optimalisere og feilsøke anlegget ditt.


Enfase eller trefase

Det er to hovedtyper av smarte målere: de som er kompatible med enfaseinstallasjoner og med trefaseinstallasjoner.

1-fase installasjoner består av en (vanligvis brun eller svart) fase og en nøytral (vanligvis blå) fase. Denne typen installasjon har en standard forsyningsspenning på 220-230V.

Smartmålere av 3-fasemodellen består derimot av tre faser og en nøytral med standard spenning mellom fasene på 380-400V.

Hvilken måler du bør velge avhenger av kapasiteten på solcelleanlegget du har tenkt å installere. Vi anbefaler normalt 3-fase for større hus med solcelleanlegg på over 6 kW. Derfor er det som regel i mindre boliger med lavere strømforbruk at det monteres 1-fase. Det samme prinsippet om faser gjelder også ved valg av inverter (vekselretter).


Smarte målere fra Otovo

Det finnes energimålere fra mange forskjellige produsenter og hos Otovo tilbyr vi alltid de beste merkene. Nedenfor har vi listet opp de smarte målerne som du kan kjøpe til din installasjon, alle modellene er tilgjengelige i både 1- og 3-fase:

  • Growatt SPM-E/TPM-E
  • Fronius SMARTMETER TS 65A-3 og TS 100A -1
  • Huawei DDSU666-H
  • Ginlong Solis Hybrid Smart Meter

Få et tilbud


Growatt SPM-E/TPM-E
Denne måleren fra Growatt er tilgjengelig som både en-fase og tre-fase modell. Normal effekt er 230V for SPM og 230V-400V for TPM varianten.


Fronius SMARTMETER TS
Denne måleren fra Fronius er tilgjengelig som både en-fase og tre-fase modell og nominell effekt er 208V-400V for 65A og 230 Volt for 100A-1 varianten.

Den er kompatibel med invertere som inneholder en Fronius Datamanager 2.0 og med både Fronius Symo og Tauro. Applikasjonen som brukes for overvåking er Fronius Solar.web, slik tilfellet er med alle smartmålere fra denne produsenten.


Huawei DDSU666-H og DTSU666-H
Huawei Smart Power Sensor som de kaller modellen, er tilgjengelig i både enfase og trefase. Overvåking skjer via SolarFusion-appen.


Ginlong Solis Hybrid Smart Meter
Denne smart måleren fra Ginlong er tilgjengelig som både en-fase og tre-fase modell.


Garanti på smartmålere

De fleste produsenter av smartmålere tilbyr kun 3-5 års garanti. Hos Otovo får du 10 års garanti ved direkte kjøp eller 20 års garanti dersom du velger solabonnement. Da har du garanti på hele solcelleanlegget og alle komponenter som følger med.

Sjekk taket ditt her
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.