Er det lønnsomt med solceller? For å beregne lønnsomheten til et solcelleanlegg må vi vurdere flere ulike faktorer. Effektivitet, installert effekt og strømpris er noen av disse påvirkningsfaktorene.

Det kan derfor føles komplisert å beregne tilbakebetalingstiden på et solcelleanlegg. En eksakt utregning er vanskelig å gjøre når mange faktorer og forhold påvirker utregningen, men nedenfor har vi forsøkt å finne en omtrentlig måte å beregne tilbakebetalingstiden på.


Solceller økonomi - en rask beregning:

Med en installert effekt på 10 kWp og en strømpris på 1,5 kroner sparer du 15 000 kroner årlig - nedbetalingstiden blir da 15 år.

Slik regner vi: Et solcelleanlegg på 10 kWp koster rundt 225 000-240 000 kroner etter enova-støtte. Dette betyr at det tar ca. 15 år, (15 x 15 000 kr) å tjene tilbake 225 000 kroner. Hvis strømprisen er lavere eller høyere, endres naturligvis tiden det tar å få tilbake investeringen i solenergi.

– Du finner andre regneeksempler nedenfor hvor vi gjør mer nøyaktige beregninger hvor vi blant annet tar hensyn til solinnstråling og effekttap!


Økonomi og lønnsomhet

Uansett hvilken grunn du har til å vurdere solceller, så er økonomi ofte en faktor. Alle liker en hyggelig besparelse og kunnskap om kostnadene er ofte nødvendig for å være sikker på beslutningen.

Her kommer de viktigste tingene man må huske på når man skal regne ut lønnsomheten i solceller.


Solcellepanel pris pr m2

Hvor mye koster solcellepaneler per m2? En solcelleinstallasjon på cirka 10 kWp koster 250 000 kroner, og hvert solcellepanel på cirka 400 Wp dekker cirka 2 kvadratmeter areal på taket ditt. Det betyr at prisen per m2 lander på 5000 kroner.

Slik beregner du:
- 10 000 Wp / 400 Wp = 25 solcellepaneler
- 25 solcellepaneler x 2 kvadratmeter = 50 m2
- 250 000 kr / 50 = 5 000 kr før Enova-støtte

Vær oppmerksom på at denne prisen er før enova-tilskuddet og at Otovos priser dekker hele kostnaden for solcelleanlegget. Dette innebærer: installatører, vekselrettere, komponenter og monteringsstativer, kabler, solcellepaneler og annet utstyr.


kWp og kWh - hva betyr det?

Det er naturlig å lure på hva kWp og kWh egentlig betyr for solceller. kWp er kraften som systemet kan generere under STC (standard testing conditions). Et solcelleanlegg på 10 kWp produserer 10 000 kWh per år. Tallene blir forskjellige i virkeligheten fordi det er energitap. I Norge kan du regne med rundt 10-15% tap per 10 kWp.


Antall solcellepaneler påvirker tilbakebetalingstiden

Først må du måle takarealet ditt – dette er trinn 1. Det enkleste er å søke opp adressen din hos oss. Med vår tjeneste finner du enkelt huset ditt og ser hvor mange solcellepaneler som får plass på taket. Skriv ned antall solcellepaneler som kan passe og erstatt dem med tallene vi bruker i vårt eksempel nedenfor!

Det er enkelt, klikk på "Søk etter din adresse"-knappen nedenfor så ser du også hvor mye penger du sparer ved å installere solcellepaneler på taket.

Sjekk taket ditt her!


Stort sett kan du regne med at et solcellepanel har et areal på ~2.0 kvadratmeter. Hvis vi antar at taket ditt er ca 50 kvadratmeter stort, får vi plass med ca 25 paneler. Våre premiumpaneler på 400 W vil da gi en total installert effekt på: 25 x 400 = 10.0 kWp.

Ikke sikker på hvor mange solcellepaneler du trenger?


Regn ut effekten på solcellene

Den enkleste måten er å ta antall paneler og gange med effekten for hvert enkelt panel, som vi så ovenfor var den installerte effekten 10.0 kWp. Men i virkeligheten forsvinner en del av effekten. I Norge kan vi generelt anta et effekttap på ca 1-2 kWp per 10 kWp - eller ca 10-20%.

Derfor må vi også ta hensyn til faktorer som påvirker hvor mye solcelleanlegget ditt faktisk vil produsere. Hvor mange kWh produserer solcellene i løpet av året?

Vi må for eksempel vite hvilke forhold taket ditt har, helning, skyggelegging og andre strømtap – dette er trinn 2. Effektivitet på solceller, altså effekten, beregner vi ved hjelp av faktorene under.

  • Solstråling for området der huset ditt ligger
  • Helling og retning på taket ditt
  • Strømtap fra for eksempel omformere (inverter) og kabler er ca 10 % -12 %
  • Årlig «redusert effekt» fra solcellene. Over en 30-års periode kan du forvente å få 88-90 % av installert effekt.

Ved å bruke denne informasjonen og den installerte effekten til solcellene dine som vi beregnet i trinn 1, kan vi beregne hvor mye strøm taket ditt kan produsere per år. Denne "effektformelen" er forenklet, men kan likevel hjelpe deg med å beregne den årlige strømproduksjonen for ditt solcelleanlegg.


Regnestykke for å beregne effekten på solceller:

Årlig strømproduksjon = (Installert effekt) x (takhelling og takretning) x (solinnstråling) x (effekttap) x (redusert effekt)

Hvis vi bruker eksemplet ovenfor med 25 premiumpaneler, antar at taket har ca. 30° helling mot sør og ligger i Oslo-området, vil årsproduksjonen være:

10 000 x 1,00 x 1 000 x 0,9 x 0,9 = 8 100 000, altså 8100 kWh per år.


Nedbetalingstid solceller - slik regner du

Trinn 3 er selve beregningen. For å beregne tilbakebetalingstiden for ditt solcelleanlegg har vi antatt at prisen på kjøpt strøm hvor gjennomsnittsprisen i første kvartal 2022 var ca 1,34 kroner * / kWt, og solgt strøm for strømprodusenter med solceller på taket ligger i gjennomsnitt på 100 øre per kWt.

* Gjennomsnittlig strømpris: spotprisen på 1,34 kroner / kWt er hentet fra SSB sin beregning for norske strømpriser. Gjennomsnittsprisen er regnet med kraft og nettleie i alt, inkludert avgifter og fratrukket strømstøtte.

2022-07: Strømprisen i Oslo akkurat nå er 164,67 øre per kWh og 190% høyere enn i fjor - skriver vg.no.

Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsprisen på 1,34 kroner / kWt i vår beregning. Har du en annen strømpris? Bytt 1,34 inn med din strømpris for å se forskjellen.


Du kan spare så mye penger med et solcelleanlegg

Nå kan vi beregne den årlige besparelsen du gjør ved å kjøpe solceller:

Vi bruker den årlige strømproduksjonen som vi beregnet ovenfor i trinn 2, og ganger den med kostnaden for én kWt. Dette gir oss en årlig besparelse på: 8 100 x 1,34 = 10 854 kroner.

Søk etter adressen din her


Velger du Otovo får du effektive solcellepaneler og sertifiserte installatører. Vi prøver også alltid å finne den beste prisen for deg. Prisen inkluderer også markedets beste garanti, som dekker alle komponenter som inngår i ditt solcelleanlegg! Dette gjelder uansett om du kjøper eller abonnerer på solceller av oss.


Solcellelønnsomhet – når begynner jeg å tjene penger?

Hvor lang tid tar det før du begynner å tjene penger på investeringen din i solceller? Lønner det seg med solceller på taket? La oss først anslå en pris for ditt anlegg.

Hvis vi antar at et solcelleanlegg med 25 solcellepaneler etter Enova-støtte vil koste 225.000 kroner, kan vi ved å dele anleggskostnaden på den årlige besparelsen få nedbetalingstiden: 225.000 / 10 854 = 20.7 år.

Regner vi i stedet med 1,80 kroner / kWh, får vi: 8 100 x 1,80 = 14.580 i årlig besparelse. Noe som betyr at nedbetalingstiden blir: 225.000 / 14.580 = 15.4 år.

Levetiden til et solcelleanlegg er ca 30-40 år. Det betyr at du etter ca 15-20 år kan produsere gratis strøm i ytterligere 20-30 år. Tar du hensyn til de svingende energiavgiftene og nettavgiftene som øker nesten hvert år, kan du regne med investeringen enda tidligere.

Søk etter adressen din her


Beregn lønnsomheten til ditt tak

Nå kan du også beregne lønnsomheten til dine solceller og ditt solcelleanlegg ved å bruke utregningen vi har forklart. Det blir enda enklere om du sjekker taket ditt på våre hjemmesider. Vi hjelper deg hele veien!

Har du allerede kjøpt eller abonnerer du på solceller fra Otovo, men ønsker å holde styr på strømproduksjonen din og overvåke solcellesystemet? Bruk Otovo-appen!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.