Om du har fundert på å skaffe deg solceller på taket, da er det naturlig å tenke på hvor mange solcellepaneler du faktisk trenger.

I denne artikkelen tar vi en nærmere titt på hvor mange solpaneler du trenger til for eksempel et hus, en villa eller et fritidshus. Vi tar også opp faktorer som påvirker dimensjoneringen.


Alle tall i artikkelen er estimater. Hvor mange solceller akkurat du trenger vil avhenge av flere faktorer. Sjekk taket ditt så hjelper vi deg:

Oppsummering

  • En tommelfingerregel er å dimensjonere solceller etter eiendommens årlige energiforbruk i kWh.
  • Energiforbruk, hovedsikring, samt takarealet er viktige faktorer som påvirker hvor mange solpaneler man trenger - og kan installere.
  • Et 15 kW solcelleanlegg (større villa) kan bestå av 35 solpaneler på 430 Wp hver.
  • En 10 kW solcelleinstallasjon kan bestå av 24 solpaneler på 430 Wp hver.
  • Et 5 kW solcellesystem, som ofte passer et fritidshus, kan bestå av 12 solpaneler på 430 Wp hver.
  • En moderne solcellemodul (400 Wp+) er omtrent 1.9 m2 stor.


Hvor mange solcellepaneler trenger man til et hus eller en villa?

En pekepinne er å forsøke å matche solcelleanleggets effekt med ditt årlige energiforbruk i kilowattimer (kWh).

Et gjennomsnittlig hus i Norge forbruker rundt 20 000 kWh per år, der oppvarming utgjør en stor del av forbruket. For å dekke dette energibehovet, kan man installere 39 solpaneler, hver med en merkeeffekt på 530 watt.

Det kan imidlertid være vanskelig å oppnå høyere effekt av flere årsaker. Blant annet er takets forutsetninger, størrelsen på hovedsikringen, og budsjettet ditt avgjørende for hvor stort solcelleanlegg du faktisk kan ha. Solcellene vil også produsere strøm ujevnt gjennom året, med høyest effekt fra mars til september.

Den gjennomsnittlige størrelsen på et solcelleanlegg i Norge er omtrent 11 til 12 kW. Teoretisk sett kan et slikt anlegg produsere rundt 11 000 kWh per år, selv om dette avhenger av hvor huset befinner seg.


Antall solpaneler 

Nedenfor ser vi på hvor mange solpaneler som trengs for ulike dimensjoner.

Dimensjon (kW) Antall solpaneler (Wp)
5 kW 12 st x 430 Wp
8 kW 19 st x 430 Wp
10 kW 24 st x 430 Wp
12 kW 28 st x 430 Wp
15 kW 35 st x 430 Wp
20 kW 40 st x 530 Wp
25 kW 48 st x 530 Wp


Solcellenes strømproduksjon

Nedenfor ser du også omtrent hvor mye solceller produserer i Norge årlig, samt den minste hovedsikringen huset bør ha.

Dimensjon (kW) Årsproduksjon (kWh)* Takareal (m2) Hovedsikring (A)
5 kW 4 750 kWh 21 - 26 m2 32 A
8 kW 7 600 kWh 35 - 40 m2 32 A
10 kW 9 500 kWh 44 - 49 m2 32 A
12 kW 11 400 kWh 52 - 57 m2 32 A
15 kW 14 250 kWh 66 - 71 m2 63 A
20 kW 19 000 kWh 89 - 94 m2 63 A
25 kW 23 750 kWh 113 - 118 m2 63 A

*Årsproduksjonen er kun et estimat og vil variere fra tak til tak. Denne årsproduksjonen er basert på 950 kWh per installert kW i effekt. Sjekk ditt tak for å få en omtrentlig årsproduksjon.


Vi hjelper deg!

Klikk på knappen for å estimere årlig strømproduksjon fra solceller på ditt tak. Du kan også justere ved å legge til flere solpaneler, eller hvorfor ikke et batteri? Å teste ditt tak er helt kostnadsfritt!

Vi hjelper deg deretter videre med en skreddersydd solcelleløsning som baserer seg på ditt årlige strømforbruk, ønsker, samt andre viktige faktorer.

Sjekk taket ditt


Hvor mange solcellepaneler trenges til et fritidshus?

For mange fritidshus eller sommerhytter kan et 5 kW solcellesystem være tilstrekkelig. Et gjennomsnittlig norsk fritidshus forbruker rundt 7 000 kWh per år, men dette tallet er sannsynligvis på den høye siden da det også inkluderer folk som bor en stor del av året i sitt fritidshus.

For solceller på fritidshus eller sommerhytter gjelder egentlig det samme som for permanente boliger; Vi baserer oss på ditt energiforbruk og eiendommens spesifikke forutsetninger for å utvikle en løsning.

Mindre solcellesystemer – under 3 kW – er derimot vanskeligere å gjøre lønnsomme, siden de faste kostnadene, som transport, stillas og elektrisk arbeid, i prinsippet er de samme som for større anlegg. Derfor blir prisen per installert solcellepanel vanligvis lavere jo større anlegg du velger.

Solceller på fritidshus


Dimensjonering av solceller

Strømbehov og strømforbruk

Alt starter egentlig med strømforbruket, og det er viktig å tilpasse solcelleanlegget etter ditt behov. En pekepinne er å prøve å dekke ditt årsforbruk i kWh, selv om det i teorien kan være vanskelig.

Mange av våre kunder ønsker å kunne dekke 1/3 til 1/2 av sitt årlige forbruk med sitt solcelleanlegg. Dette kan betydelig redusere strømkostnadene, siden de erstatter strøm de ellers hadde kjøpt fra strømnettet. I tillegg er det ofte mulig å selge overskuddsstrømmen.

Spørsmål å stille seg:

  • Hvordan ser strømbehovet ut i eiendommen?
  • Hvor stor del av strømbehovet ønsker jeg at solcellene skal dekke?
  • Vil strømbehovet reduseres eller øke i fremtiden?


Hovedsikringen

Størrelsen på hovedsikringen er avgjørende når man skal se på hvor mange solceller man trenger. En for liten sikring kan forårsake regelmessige strømbrudd, mens en for stor kan medføre unødvendig høye nettavgifter. Det er derfor viktig å finne en balanse som både er driftssikker og kostnadseffektiv!


Men er det mulig å bytte hovedsikring?*

Ja, det er mulig å bytte til en større (eller mindre) hovedsikring, men avhengig av den spesifikke saken kan prosessen variere fra å være enkel til komplisert.

Husk at både sikringstavlen og de eksisterende kablene må være dimensjonert for å håndtere den økte belastningen. Bare fordi sikringen kan håndtere mer strøm, betyr det ikke automatisk at det øvrige elektriske systemet kan gjøre det samme. Bytting er en engangskostnad.

*Dette er ren generell informasjon. Kontakt et autorisert elektrikerfirma for å sjekke dine forhold.


Bosted

Bostedet ditt vil påvirke hvor mange solcellepaneler du bør ha på taket eller i hagen. Takket være mer solinnstråling kan for eksempel solcellepaneler i Grimstad produsere betydelig mer strøm enn solpaneler i Nord-Norge.


Taket

Taket ditt er blant det viktigste å ha kontroll på når du planlegger å anskaffe et solcelleanlegg. Den tilgjengelige takflaten avgjør i stor grad hvor mange paneler man kan ha - og dermed størrelsen på systemet. Ti kW solpaneler tar for eksempel opp omtrent 42 til 48 m^2 takflate.

Hvis du har flere egnede takflater, for eksempel en låve, carport eller garasjetak, kan du i mange tilfeller utnytte disse for å bygge på kapasiteten.

Takets plassering er også viktig. Sørvendt er optimalt for å fange så mye sol som mulig. Men selv om ditt tak vender mot øst eller vest, er det fortsatt et godt valg. Disse retningene kan bidra til å fordele strømproduksjonen mer jevnt over dagen.

Takets helling vil også påvirke effektiviteten. I Norge er en takhelling på omtrent 35 til 50° optimal. For hus med flate eller svakt hellende tak - som funkishus - kan det noen ganger være verdt å montere panelene på monteringssystemer for å skape en vinkel.

I tilfeller der takflaten er begrenset, eller rett og slett ikke passer, kan man vurdere solcellepaneler på bakken i stedet.

Sjekk taket ditt


Vanlige spørsmål

Hvor stor er et gjennomsnittlig solcelleanlegg i Norge?

Det gjennomsnittlige solcelleanlegget i Norge er omtrent 11 til 12 kW. Man regner med at 1 kilowatt (kW) i installert effekt årlig produserer omtrent 800 til 1 000 kWh i Norge. Dermed gir 11 kW solceller vanligvis fra 8 800 til 11 000 kWh per år.

Lesetips: Hvor mye strøm produserer solceller?


Hvor mange solcellepaneler kan man sette opp?

Det er egentlig ingen grense for hvor mange solcellepaneler man kan ha. Det som i praksis setter en grense, er tilgjengelig takflate, størrelsen på hovedsikringen, eventuelle byggetillatelser og selvfølgelig budsjettet ditt.


Hvor stor inverter trenger jeg?

Solcellepanelenes samlede makseffekt vil avgjøre hvor stor inverter du trenger. Vanligvis underdimensjonerer man inverteren med omtrent 10 til 20% i forhold til solcelleanleggets makseffekt.

Hvis du skal ha solcellepaneler i ulike himmelretninger, er det spesielt viktig å underdimensjonere, siden panelenes produksjon varierer gjennom dagen og sjelden når makseffekten.

En underdimensjonert inverter blir vanligvis mer kostnadseffektiv og gjør at systemet fungerer bedre som en helhet. Hvis du derimot planlegger å utvide anlegget i fremtiden, kan det i stedet være verdt å overdimensjonere inverteren.

Lesetips: Invertere for solceller


Hvor stort solcellebatteri trenger jeg?

Et utgangspunkt er å velge et solcellebatteri med 1 kWh kapasitet per installert kW solceller. Men dette er en generell retningslinje, og andre faktorer kan spille inn når du bestemmer størrelsen på ditt batterilager.

Lesetips: Batteri til solceller

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.