Otovo ble tildelt Solenergiforeningens årlige utmerkelse for sitt arbeid for å fremme solenergi i Norge.

Fremmer bruken av solenergi

Prisen "Årets solstråle" utdeles årlig til en person eller virksomhet i Norge som i forhenværende år har utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi. Prisen ble delt ut for første gang i 2013. Tidligere mottakere av prisen inkluderer Solenergi Fusen, Statsbygg og Obos etter år der de har gjennomført store solcelleinstallasjoner.

Otovo tildeles prisen for å ha gjort solceller interessant for huseiere av alle typer.

Otovo er i en særklasse når det gjelder markedskommunikasjon, og har bidratt betydelig til å løfte solstrøm fra å være et tema kun for spesielt interesserte, til å bli et samtaleemne også blant ‘folk flest’, heter det i juryens begrunnelse.

Otovo-gründer og produktdirektør i selskapet, Simen F. Jørgensen tok imot utmerkelsen under solenergibransjens årlige samlingspunkt, Solenergidagen, 6. september i Ingeniørenes hus i Oslo.

Dette var moro. Vi er blitt løftet av alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra de første kundene våre, og takker for at Solenergiforeningen også oppmuntrer oss til å fortsette arbeidet med å gjøre solenergi så lett at alle klarer å kjøpe det på nett, sier han.

Det var styreleder i Solenergiforeningen, Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen som delte ut prisen.

Gjennom sin store gjennomslagskraft, har de bidratt til at solenergi i økende grad blir ansett for å være aktuelt på norske bygg – det være seg i privatsektoren eller i næringsbyggsektoren. Dette har vært med på å gi hele solenerginæringen et løft, fortalte han.

Installasjon av solceller skal være trygt

Otovo anerkjennes også for å ha jobbet aktivt for å gjøre solceller og installasjon til en trygg og ryddig aktivitet i Norge:

I tillegg har virksomheten vært aktivt engasjert i arbeid internt i bransjen rettet mot forbedrede rammevilkår for solenergi, og tydelige retningslinjer for trygg utbygging, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Er du interessert i å prøve solceller på ditt hjem? Sjekk din adresse på www.otovo.no

Foto i brevhodet: Steinar Aasen

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.