I 2016 var omlag 75 prosent av solcelleanleggene Otovo solgte inkludert finansiering. Fra 2017 skal Otovos mest populære produkt tilbys i samarbeid med SpareBank 1.

Vi i Otovo har siden starten i 2016 vært markedsledende på salg av solceller. Abonnementsproduktet vårt har inkludert en serviceavtale og en nedbetalingsordning som har gjort det mulig å få en lav månedlig regning heller enn å betale et stort beløp med en gang. Nå inngår Otovo samarbeid med SpareBank 1 som bankpartner.

Knut Oscar Fleten fra SpareBank 1 og Andreas Thorsheim fra Otovo. Vi er markedsleder på solceller. Betal lave regninger
Knut Oscar Fleten fra SpareBank 1 og Andreas Thorsheim fra Otovo

Ingen oppstartsgebyrer

SpareBank 1 vil gi Otovo-kundene en finansiering med 5,5 prosent rente over 10 år, uten oppstartgebyr og uten krav til sikkerhet. Otovo har valg dette tilbudet i en konkurranse mellom syv banker.

- Vi har lenge jobbet med lån på gunstige vilkår til privatpersoner som gjennomfører energiforbedringer på husene sine. Vi ønsker å gi gunstigere rente til de som tar ansvar for klimaendringene, og får lavere energikostnader. I tillegg kan slike tiltak bidra til økt verdistigning på eiendommene, sier administrerende banksjef Knut Oscar Fleten i Sparebank 1 Hallingdal Valdres som er den Sparebank 1 banken som leverer lånetilbudet til Otovos kunder.

Kan vokse raskere

Tilbudet om sollån betyr at Otovo har et enda bedre tilbud til kundene når solcellemarkedet er ventet å eksplodere i 2017 og 2018:

- Med Sparebank 1 på laget kan banken gjøre bankjobben, og vi kan konsentrere oss og våre ressurser om å utvikle produkter og være best på solceller. Dette betyr enormt mye for å kunne gi et bra solcelleprodukt til flest mulig kunder, sier Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo.

Med nordens første sollån på plass, kan vi fokusere 100 prosent på å fortsette utviklingen av vårt solstrøm produkt i året som kommer. Og i 2017 vil produkttilbudet være:

  • Otovo Direkte - solceller kjøpt med en gang.
  • Otovo Sollån - solceller med nedbetaling.
  • Otovo Community - driftsgaranti og systemovervåkning.
  • Otovo Nabostrøm - markedets beste strømavtale for de som har solceller på taket, eller som bare har lyst til å få solstrøm i stikkontakten.

Vi har pilotert banksamarbeidet i et par uker og reaksjonene fra de første 50 kundene som har prøvd det nye produktet er positive.

Vi håper dere alle vil være like positive i fortsettelsen.

Sjekk ut hvordan solceller kan se ut på ditt tak på
Sjekk taket ditt her!

Sist oppdatert: 22. februar 2016


Om SpareBank 1 Hallingdal Valdres: SpareBank 1 Gruppen er en allianse mellom 16 norske sparebanker. SpareBank 1 Hallingdal Valdres har vært ledende i å utvikle låneprodukter for miljøtiltak, blant annet med miljølån til 0% rente for boliggeiere i banken. Det er SpareBank 1 Hallingdal Valdres som blir Otovos partnerbank i dette samarbeidet.

Om Otovo: Otovo ble startet i 2016 og har siden vært markedsledende i Norge på salg av solceller til private hjem.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.