Solceller er bra for miljøet, men de er også bra for privatøkonomien din. Solenergi er fornybar energi du kan spare og tjene penger på.

Sjekk taket ditt her!

Solceller bruker solenergi til å produsere elektrisitet. Med solceller fra Otovo kan du altså lage fornybar energi hjemme. I denne artikkelen kan du lese mer om solenergi spesielt og fornybar energi generelt.

Du kan også lese om hvordan du både sparer og tjener penger med solceller på taket. Strømmen blir dyrere og dyrere. Solceller er din forsikring når strømprisene stiger.

Vil du vite hvor mye strøm du kan produsere på ditt tak? Da bør du sjekke ditt tak hos oss.

Vil du vite hvor mye strøm du kan produsere på ditt tak? Da bør du sjekke ditt tak hos oss.

Hva er solenergi?

Solstrålene fra sola har store menger energi. Du kan produsere solstrøm hjemme selv med solcellepaneler fra Otovo.
Sola er en fornybar energikilde, og Solenergi er lys og varme fra denne kilden. Lyset og varmen treffer jorden gjennom solstråler. I løpet av et år bringer disse solstrålene med seg enorme mengder energi. Faktisk så mye energi at det kunne dekket hele verdens årlige strømforbruk hele 15 000 ganger!

Bruk av solenergi er ikke nytt

Det er ikke uten grunn at mennesker har prøvd å utnytte denne energikilden opp gjennom historien. Over hele verden brukes sola til passiv oppvarming av boliger og andre bygninger. Siden 1970-tallet har det blitt vanligere og vanligere å utnytte solstrålene mer direkte. Gjennom solceller og solfangere bruker man solenergi til å skape elektrisk energi og varme.

De fleste fossile og fornybare energikilder kommer fra sola

Sola er også opphavet til flere andre fornybare energikilder. Det er nemlig slik at sola varmer opp atmosfæren. Denne oppvarmingen fører videre til vind, bølger, strømninger i havet og nedbør. Med andre ord er sola kilden til fornybar energi som vindkraft og vannkraft.

Faktisk er sola også kilden til fossile energikilder som olje og kull. Fotosyntesen fører til at vann og CO2 blir biomasse. Over mange millioner år har denne biomassen blitt til fossilt brensel. De eneste formene for energi som sola ikke er kilden til, er kjerneenergi, geotermisk energi og tidevannsenergi.

Solceller og solfangere

Når solstrålene treffer jorden, kan de brukes til varme og elektrisitet. Både solfangere og solceller er eksempler på teknologi som bruker solenergi. En solfanger absorberer varmen og sender den videre via væske eller gass. Solfangere kan for eksempel brukes til oppvarming i bygninger.

Solceller bruker solstrålene til å skape strøm. Helt i starten var solceller dyre å produsere. De siste 30 årene har teknologien gjort store fremskritt, og i dag er solceller både billigere og bedre. Derfor har vi de siste årene sett en markant økning i bruk av solkraft i Norge og resten av verden.

Lurer du på hvordan solceller fungerer? Under kan du lese om nettopp det. Vil du sjekke hvor mye fornybar energi du kan produsere på ditt tak? Da er det bare å klikke under og skrive inn din adresse – svaret får du i løpet av få sekunder.

Sjekk din adresse

Solenergi: Hvordan fungerer solceller?

Solceller på tak. Cellene gjør om energien fra sola til elektrisk energi. Solcellene er seriekoblet i panelene.

Solceller gjør om energien fra sola til elektrisk energi. Dette skjer gjennom det som kalles en fotoelektrisk (eller fotovoltaisk) prosess. Et solcellepanel består av flere solceller. Disse er seriekoblet for at spenningen skal bli større.

Generer en ladning med elektrisk energi

Solcellepaneler er som regel laget av silisium, glass og laminat – i tillegg til en ramme av aluminium. Solcellene absorberer solenergi fra sollys, og bruker energien til å generere en elektrisk ladning. Denne energin kan fraktes videre og brukes.

Intensiteten i sollyset påvirker energien

Strømmen som produseres avhenger av intensiteten i sollyset. Styrken på sollyset vil videre avhenge av tidspunkt og årstid. Effekten er best når sola står høyest på himmelen. Det betyr ikke at solcellene ikke produserer strøm om vinteren eller når det er overskyet, bare at effekten er lavere enn når sola står høyt midt på sommeren.

Sjekk din adresse

Fungerer solkraft i Norge?

Noen lurer på om solkraft er en effektiv energikilde i Norge. Mange tenker nemlig at det er lite sol i Norge. Kanskje er dette på grunn av kalde vintre, mye regn og somre som er noe kjøligere enn land lenger sør. Joda, vi har mye ruskevær, men Norge egner seg faktisk bedre til solkraft enn flere land lenger sør.

Norge har flere soltimer enn mange sørlige land

Tenker du at Berlin, Praha og Amsterdam må ha mer sol fordi de er lenger sør? Det er faktisk ikke riktig. Et solcelleanlegg i Oslo vil produsere mer elektrisitet enn et anlegg i disse byene da Oslo faktisk har et høyere gjennomsnitt antall soltimer per år. Solcellepaneler i Kristiansand vil ha høyere produksjon enn solcellepaneler i Paris.

Solcelleanlegg fungerer bedre i kulde enn i varme

Norge har altså nok soltimer til effektiv produksjon av solkraft. I tillegg er det sånn at solcelleanlegg trives best i kulde. Høy varme gjør nemlig at noe av energien går tapt under produksjon. Bruk av solkraft er mer effektivt i et kjølig klima.

Ja, solenergi fungerer godt i Norge, og du kan spare mye med solcellepaneler på taket. Bruk knappen under for å sjekke din adresse i dag. Les videre for å finne ut hvordan solenergi og annen fornybar energi kan bidra til å stoppe global oppvarming.

Fornybar energi og solenergi

solcellepanel i sola. Bildet viser solcellepaneler på flate tak som produserer solstrøm.

Som nevnt stammer de fleste energikilder på jorden, både fornybare og ikke-fornybare, direkte eller indirekte fra sola. Så lenge sola skinner kommer vi til å ha tilgang på nok energi til hele verden – så sant vi klarer å utnytte denne energien. Det er også viktig at vi utnytter den på en bærekraftig måte.

Klima og bærekraft

FNs mål er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Flere av FNs bærekraftsmål handler om klimaet. Spesielt viktige er:
  • Mål 7: Ren energi til alle
  • Mål 13: Stoppe klimaendringene

For å nå mål 7 må vi bytte ut fossilt brensel med fornybar energi. Vi må produsere mer ren strøm, og samtidig sørge for at den er overkommelig priset. Nettopp dette målet sammenfaller med Otovos visjon. Vi ønsker å gjøre solenergi tilgjengelig for alle.

Må satse på fornybar energi

For å nå mål 13 må ikke gjennomsnittstemperaturen stige til over 1,5 °C. Her er det viktig at vi satser på karbonfangst, fornybar energi samt endringer i industri og infrastruktur.

Går vi en lys fremtid i møte?

EU har som mål å redusere utslippene med 55 % innen 2030. Norge har lovet å senke utslippene med i hvert fall 50 % og opptil 55 %. Begge tall er basert på 1990-nivået.

Etter at Donald Trump tapte valget i 2020, er USA under Joe Biden tilbake i internasjonalt samarbeid om klimaet. Kinas leder, Xi Jinping, har uttalt at Kina skal bli utslippsfritt innen 2060.

Solenergi er nøkkelen til suksess

Fremover er det viktig å utnytte alle fornybare ressurser vi har. Her er solenergi en viktig nøkkel til suksess. For eksempel mener International Energy Agency (IEA) at verdens bruk av solkraft må stige med 15 % hvert år frem mot 2030. Dette er en viktig del av IEAs scenario for bærekraftig utvikling, som handler om hva som må gjøres innen energi for at verden skal nå FNs bærekraftsmål.

Du kan også bli med på det grønne skiftet

Hvis vi ikke erstatter fossilt brensel med fornybar energi, blir det umulig å stoppe klimaendringene. For å unngå global katastrofe må vi gjøre store endringer. Slike forandringer krever politiske beslutninger, grønne investeringer og engasjement i folket.

Produser energi selv

Med solceller kan du produsere fornybar energi på egenhånd. Da investerer du i fremtiden og miljøet – samtidig som du sparer penger. I tillegg viser du politikere og næringslivet at det er verdt å satse på ren energi.

Solenergi er fornybar energi du sparer penger på

Det er mange fordeler med solceller. Du er med på det grønne skiftet og produserer fornybar energi på taket ditt. I tillegg kan du både spare og tjene penger på solceller. Det er spesielt to grunner til det:

  • Du betaler ikke strømselskapet ditt når du produserer egen strøm
  • Strømselskapet vil kjøpe strømmen du ikke bruker

Du betaler ikke strømselskapet ditt når du produserer egen strøm

Med solceller produserer du din egen strøm på taket. Da kjøper du ikke like mye strøm fra strømselskapet ditt lenger. Du slipper både kraftpris og nettleie på strømmen du produserer selv. Det betyr at du får billigere strøm med solceller.

Strømselskapet vil kjøpe strømmen du ikke bruker

På ekstra solfylte dager kan du produsere mer strøm enn du bruker. Det ville vært meningsløst om denne strømmen bare ble borte. Heldigvis finnes det en løsning: strømselskapet ditt vil gjerne kjøpe strømmen din.

Salg av “overskuddsstrøm” skjer helt av seg selv. Du trenger bare å være plusskunde hos strømselskapet ditt. De kjøper strømmen, den går tilbake på strømnettet og blir solgt videre til noen andre. Kanskje strømmen din blir solgt til naboen?

Solenergi er fornybar energi du sparer penger på

Når du selger strømmen din, får du en ekstra inntekt. Denne kan du trekke fra ditt årlige strømforbruk. Du får billigere strøm fordi du ikke betaler for strømmen du bruker. Derfor både sparer og tjener du penger på solceller fra Otovo.

Solceller er din forsikring mot høye strømpriser.

Usikker på solforholdene hos deg? Sjekk ditt tak i dag!

Usikker på om du får nok sol? Hos Otovo er det enkelt å sjekke potensialet til ditt tak. Du trenger bare å klikke deg videre under, skrive inn din adresse og så får du svaret i løpet av få sekunder.

Sjekk taket ditt her!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.