Nettleien, avgiftene og strømprisen har alle økt kraftig de siste årene. Nå er tiden inne for å sikre seg mot høye strømregninger.

Rekordhøy kraftpris

Kraftprisen er rekordhøy. De siste årene har noen varige og noen midlertidige endringer alle gått i samme retning, og presset strømregningene til forbrukerne opp til hittil ukjente nivåer for oss nordmenn.

Varige endringer i prisen:

Midlertidige endringer i prisen:

  • CO2-prisen er femdoblet på to år. Det gjør elektrisitet dyrere i hele Europa. Om dette er en varig endring vites ikke, men alle som bryr seg om miljøet håper det.
  • Tørre år med lite nedbør har redusert tilgangen på vannkraft i Norge og økt prisene. Denne situasjonen er spådd å vare hele året.

Hva kan man gjøre med det? Skal du sikre deg 30 år med lavere strømregning og mindre avhengighet av politikere og svingningene i kraftprisene er solceller på taket det rette for deg.

Stabil og lav strømregning med solceller

Du vil ikke kunne komme helt unna det vanlige strømsystemet, men solceller vil gjøre et ordentlig innhugg i regningen din fra mars til oktober hvert eneste år til oppmot 2050. Det er en varig investering i stabilt lav strømregning.

Sjekk ditt tak

Hvor mye du får ut av ditt tak kan du sjekke på www.otovo.no nå. Vi er i ferd med å fylle opp monteringskøen for våren nå, så bestem deg fort om du vil ha plass før sola står høyt på himmelen!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.