"Off grid" er et engelsk ord og betyr at man lever uavhengig av offentlige tjenester som for eksempel strøm, men noen ganger også vann- og avløpssystemet. I strøm sammenheng betyr dette at man produserer sin egen strøm og er uavhengig av strømnettet.

En grunn til at flere velger å gå utenfor strømnettet kan være at man ønsker en mer bærekraftig livsstil ved å stole på fornybare energikilder som solenergi , vind- eller vannkraft, og være i stor grad eller helt selvforsynt. Det kan også være av økonomiske grunner, med tanke på strømprisen de siste årene – da kan det være hensiktsmessig å produsere egen strøm og klare seg uten strømnettet, som tar for høye avgifter.

Krig og naturkatastrofer er et annet argument for å ønske å gå “off grid” - hvis strømnettet skulle streiket eller bli ødelagt etterfulgt av dette, kan det å være off-grid redde strømforsyningen til huset.

Men spørsmålet er om et solcelleanlegg med stort batteri er nok til å klare seg uten strøm over en lengre periode? Her tar vi for oss det viktigste ved valg av anlegg med off grid funksjon.


Off grid solceller

En måte å bli uavhengig av strømnettet er ved å bruke et solcellebatteri med off grid funksjon.

Du må imidlertid huske at batterier ikke er spesielt egnet for langtidslagring – normalt om du bruker et batteri for å spare strømmen du produserer på dagtid som kan brukes senere på kvelden/natten når solcellene ikke kan produsere strøm.

Derfor er et batteri med off grid funksjon kun en løsning for kortvarige strømbrudd. Et alternativ er i stedet hydrogenlagring, som kan lagres lenge og til en lav kostnad.


Hvordan fungerer solceller ved strømbrudd?

Et solcelleanlegg vil ikke fungere ved strømbrudd dersom systemet mangler noen av følgende funksjoner og komponenter:

  1. En inverter med off grid funksjon (hybriddrift)
  2. Nettskillebryter for å koble solcelleanlegget fra strømnettet
  3. Egen jording kreves da en frakobling fra strømnettet gjør at anlegget ditt ikke lenger er jordet via nettet
  4. Ladet solcellebatteri som inverterern kan mate strøm til stikkontaktene dine fra
Søk opp din adresse


Off grid løsninger

Hvilke løsninger finnes for å gå off-grid med et solcelleanlegg?

Det viktigste er at inverteren er kompatibel med batteriet og har en off-grid funksjon. Les om solcellebatterier her.


Inverter utenfor strømnettet

Her er tre invertere som er enkle å installere for å få off-grid funksjon:

  • En symo Gen24 fra Fronius er en hybrid inverter som fungerer sammen med BYD-batterier.
  • SMA-inverter, spesielt Sunny Island-modellen, har blitt installert over 120 000 ganger i både private hjem og kommersielle applikasjoner. Growatt, en populær prisvinnende produsent, tilbyr SPF-modellen for off-grid.


Kan jeg leve uavhengig av strømnettet med kun solceller?

Å kun stole på egenprodusert strøm fra solceller er ikke optimalt, spesielt om vinteren når det vanligvis er for mørkt til at anlegget ditt kan produsere nok strøm. En hybridløsning er derfor et bedre alternativ.

Da kan du klare deg på strøm fra solceller koblet til batterier med større kapasitet i løpet av april til august og deretter på vindkraft, vannkraft eller hydrogengass - eller en kombinasjon av disse ulike energikildene hvis muligheten finnes.

En eneboliger på 120-150 kvadratmeter forbruker ca 16-20.000 kWh i året, ifølge Forbrukerguiden. Basert på disse tallene kan vi anslå at man vil trenge cirka 25 solcellepaneler x 400 watt for å dekke cirka halvparten av behovet sitt (avhengig av takhelling, geografisk posisjon, vinkel og flere faktorer som kan påvirke effektiviteten). Husk også at du bør velge et batteri på 1 kWh per installert effekt for ditt anlegg.


Off grid - da kan du gå glipp av dette

En ulempe med å ha anlegget ditt i off-grid er at du ikke lenger kan selge overskuddsstrømmen tilbake til strømselskapet – som flere strømselskaper betaler hele 100 øre/kWh eller spotpris for. Husk at det er nettilknyttede solcelleanlegg som kan benytte seg av pengestøtte fra enova.

Vei nøye disse fordelene og ulempene ved å leve utenfor nettet før du tar en avgjørelse. For å få et prisestimat på en solcellepakke med batteri, sjekk taket ditt hos oss på Otovo allerede i dag. Søk opp adressen din for å se hvor mye strøm du kan produsere i løpet av året med vårt solkart:

Prisestimat på solceller
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.