Strømpris, nettleie og avgifter har økt kraftig de siste årene. Med solceller fra Otovo får du billigere strøm. Vi sammenligner lokale installatører så du får det beste tilbudet.

Sjekk taket ditt her!

Strømprisen har aldri vært høyere. Selv med skyhøye nivåer fortsetter den å vokse. Dette er både på grunn av varige og midlertidige endringer. Slike endringer har presset strømregningene opp til hittil ukjente nivåer.

Varige endringer:

 • Elavgiften økte fra 11 øre i 2010 til nesten 42,9 øre/kWh i 2021.
 • I desember 2021 var den høyeste ukentlige prisen 1,4 kr/kWt i Nord-Norge og 1,6 kr/kWt i Sør-Norge
 • Økt nettleie etter oppgraderinger av strømnettet for over 50 milliarder.
 • Strømprisen i Norge påvirkes av europeiske strømpriser. Fremover får vi økte prissvingninger.

Midlertidige endringer påvirker også. Det er usikkert om de blir varige eller ikke, men de har vært med på å øke prisene de siste årene.

Midlertidige endringer:

 • CO2-prisen har økt kraftig. Dette øker prisen på strøm i Europa.
 • Lite nedbør fører til mindre vannkraft og økte priser.

Løsningen er enkel: Solceller fra Otovo

solceller på tak. Bilder viser solcellepaneler på eneboliger med skråtak. De får billigere strøm og tjener penger.
hus med solpaneler

Løsningen på disse endringene er enkel. Med solceller fra Otovo får du billigere strøm. Slik sikrer du deg mot skyhøye strømpriser. Du kan til og med tjene penger på strømmen du ikke bruker.

Høres dette fristende ut? Med Otovo kan du enkelt sjekke hvor mye strøm du kan produsere på ditt tak. Klikk under for å se potensialet til ditt tak. Vi matcher din adresse med installatøren med lavest pris og høyest kundevurdering i ditt område.

Sjekk din adresse her

Hvorfor øker strømprisene?

Norske strømregninger fortsetter å vokse, hovedsakelig på grunn av økte priser på strøm og nettleie, samt økte avgifter. Dette er en direkte følge av markedssituasjonen og strømavtalen du har. Din strømregning består nemlig av tre komponenter:

 1. Dagens strømpris på kraftbørsen Nord Pool
 2. Nettleie - leie av strømnettet
 3. Avgifter på energi og varer

For å forstå hvorfor prisene øker, må man forstå hva disse begrepene betyr. Under kan du lese mer om dette.

1. Dagens strømpris på kraftbørsen Nord Pool

strømprisene stiger og stiger. Pris påvirket av tilbud og etterspørsel. Ha kontroll selv med solceller på taket.

Du må betale en kraftpris for strømmen du kjøper. Denne prisen på strøm bestemmes ved kraftbørsen Nord Pool. Prisen ved Nord Pool kalles spotpris, og denne påvirkes av tilbud og etterspørsel. Videre blir både tilbud og etterspørsel påvirket av en rekke faktorer.

Det er derfor flere grunner til at du får en dyrere strømregning.

Strømprisen påvirkes av hvor mye støm vi trenger

Spotpris påvirkes av etterspørsel. Her betyr etterspørsel enkelt og greit hvor mye strøm vi trenger.

Været påvirker etterspørselen

Når det er kaldt, trenger vi mer strøm til oppvarming. Derfor er spotpris høyere om vinteren enn om sommeren.

Klimakampen fører til økt etterspørsel

For at vi skal nå klimamålene, må vi gå over til fornybar energi og kutte utslippene. Derfor må vi elektrifisere industri, kjøretøy, maskiner og annet som bruker fossilt brensel og slipper ut klimagasser.
Elbiler og elektrifisering er veldig viktig for at vi skal nå klimamålene, men det bidrar samtidig til økt etterspørsel etter strøm. Igjen bidrar dette til økte strømpriser. Dette betyr selvsagt ikke at vi skal slutte å produsere elbiler, men heller at vi må produsere fornybar energi på en smart måte – som med solenergi.

Statnett tror at den europeiske kraftsektoren kommer til å bli utslippsfri innen 2050. Det betyr en dobling i det europeiske strømforbruket. For å dekke dette forbruket, er det viktig at tilbudet øker i takt med etterspørselen.

Strømprisen påvirkes også av tilbudet

Spotpris påvirkes også av tilbud. Her betyr tilbud rett og slett hvor mye  strøm som produseres.

Været påvirker tilbudet

Mye av strømmen i Norge kommer fra vannkraft. Et år med mye regn kan gi lavere strømpriser.

Strømforbruket øker

Statnett orventer at strømforbruket i Norge øker kraftig i perioden 2030-2050 Hvis ikke tilbudet øker i takt, vil Norge få et kraftunderskudd. Dette vil også føre til høyere strømpriser enn våre naboland. Statnett spår et svakt positivt kraftoverskudd.

Dette er riktignok avhengig av investeringer og politiske prosesser. I tillegg forventer Statnett større svingninger i strømprisene fremover. Større svingninger er et usikkerhetsmoment for deg som bruker energi.

2. Nettleie - leie av strømnettet

nettselskap. Strømnett er bindeledd mellom strømprodusent og brukeren. Bildet viser illustrasjon.
bilde av kraftleverandør og kraftprodusent

Strømregningen består også av nettleie. Denne fastsettes av et nettselskap – dette er eieren av strømnettet der du bor. Strømnettet er bindeleddet mellom de som produserer strøm og de som bruker den. Dette er altså veiene strømmen tar fra kraftstasjonen til din bolig.

Nettleie dekker transport, drift og vedlikehold

Nettleie dekker kostnadene for å transportere strøm hjem til deg. Dersom strømnettet må oppgraderes, må nettselskapet finansiere det via nettleie. Med andre ord vil din strømregning øke når det bygges nye master eller strømledninger.

Priser på nettleie varierer fra selskap til selskap. Dette kommer blant annet av at ulike nettselskap har ulike kostnader knyttet til drift og eierskap av strømnettet. Ofte er dette knyttet til forhold som nettselskapet selv ikke har kontroll over. For eksempel er det dyrere å frakte strøm i områder der folk bor spredt enn i tettbygde strøk.

Nettleie består av to deler: En fast pris og en bevegelig pris. Den faste prisen er lik for alle på nettet, mens den bevegelige avhenger av hvor mye strøm du bruker.

I Norge er nettleien dyr fordi vi bor spredt. Vi bor også langt fra der strømmen produseres. Derfor må energien fraktes langt – over fjell og fjorder – for å komme fram.

Nettleien øker når strømnettet oppgraderes

Når nettselskapene bygger ut eller oppgraderer strømnettet, er det altså du som bruker strøm som må betale via høyere nettleie. Det er nettopp det som har skjedd de siste årene.

Norge gjorde lenge få og små oppgraderinger av strømnettet. På grunn av denne trenden trengte vi et oppussingsprosjekt i stor skala for å øke standarden. Derfor investerte Statnett over 50 milliarder i strømnettet mellom 2010 og 2020. Fremover vil det også bli behov for å oppgradere de første kraftledningene som ble oppført mellom 1950 og 1970.

Slike oppgraderinger har ført til økt nettleie. Det har også andre nødvendige moderniseringer. For eksempel har man bygget smarte strømmålere (AMS). Disse fører til mer nøyaktige målinger av strømforbruket hjemme hos deg, men fører også til høyere nettleie.

Nettleie påvirkes også av etterspørsel

Akkurat som strømprisen påvirkes også nettleien av etterspørsel. Befolkningsvekst fører til at flere mennesker trenger elektrisitet. Flere elbiler og mer elektrisitet i industrien fører til at vi må bygge ut strømnettet ytterligere. Begge deler fører til økt nettleie for deg som bruker strøm.

3. Avgifter på energi og varer

strømpris. Strømregningen består av flere avgifter. CO2-prisen har økt for å minke utslipp.
kraftnettet

Strømregningen din består også av avgifter. Som andre varer legges det til en moms på 25 %. Når det kommer til avgifter på strøm, er allikevel el-avgiften den viktigste.

El-avgiften har økt voldsomt de siste årene. I 2010 var den på 11 øre per kilowattime. I dag nærmer den seg 17 øre. Den har steget jevnt de siste årene, og vi kan forvente at den fortsetter slik i årene fremover.

CO2-prisen øker også kraftig. Dette er et insentiv som skal føre til at forurensende industrier senker utslippene sine. Dessverre er det fortsatt mange kullkraftverk i Europa. Derfor fører en høy CO2-pris også til en høy europeisk strømpris.

Videre påvirker dette norske strømpriser fordi vi er knyttet til strømmarkedet i Europa.

Solceller fra Otovo er løsningen på høy strømpris

Hvordan får du billigere strøm? Solcellepaneler fra Otovo gir billig strøm i flere tiår.
solcellepaneler på taket

Gjennomgangen over viser at mange faktorer påvirker strømprisen. Dagens strømpris er et resultat av økt etterspørsel, økt nettleie og økte avgifter.

Så enkelt er det å få lave strømpriser

 • Skriv inn adressen din
 • Vår plattform sjekker taket ditt
 • Vi finner best pris blant lokale installatører
 • Du får se hvor mye strøm du kan produsere

Solceller sikrer deg mot høye strømpriser med store svingninger. Du kan til og med tjene penger på strømmen du ikke bruker selv.

Sjekk din adresse her

Derfor er solceller løsningen på høy strømpris

selg strømmen du ikke bruker. Du kan tjene penger på å ha solcellepaneler på taket ditt.
kraftnettet

Med solceller får du lavere strømpriser i mange tiår fremover. Samtidig kommer strømprisene til å fortsette å øke. Dermed blir solceller en bedre og bedre investering for hvert år som går – og for hver krone strømprisen stiger.

Senk strømregningen med solceller

Otovo er en unik plattform for solceller. I plattformen har vi detaljerte data på boliger og solforhold i Norge. På få sekunder får du et estimat på hvor mye strøm du kan produsere. Otovo-kunder har halvert strømregningen sin med solcellepanel.

Lag egen strøm på taket

Når du lager din egen strøm på taket, er du ikke lenger like avhengig av investeringer i kraftbransjen og politiske avgjørelser. Du betaler fortsatt fastleddet i nettleien, men energien fra solcellene vil dekke mye av strømforbruket ditt og du betaler ikke den variable nettleien på strøm du produserer selv. Når forholdet mellom tilbud og etterspørsel svinger, har du sikret deg med dine solceller.

Selg strømmen du ikke bruker

Strømmen du ikke bruker selv kan du selge videre. Dette skjer automatisk når du er plusskunde hos et strømselskap. Energien går da tilbake til strømnettet, og selges videre til naboene dine. Du tjener penger mens strømprisene øker.

Solceller til lavest pris med Otovo

Otovo-plattformen innhenter de beste prisene fra lokale installatører i området der du bor. Vi kobler våre kunder sammen med de beste installatørene over hele landet. Ved å velge Otovo til din solcelleinstallasjon får du produkter av beste kvalitet, installatører som er spesielt utvalgt og sertifisert for å oppfylle de høyeste kravene til helse, miljø og sikkerhet og den beste prisen i markedet. Slik kan du være trygg på at du får det beste tilbudet med Otovo.

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.