Kristiansand kommune støtter solcelleanlegg med 3.000 kroner. Men det er noen betingelser.

Stadig flere politikere ser at det nytter å "dulte" innbyggerne i retning av grønnere valg, som elsykler, kollektivtransport og solceller. I løpet av de siste årene har Oslo kommune og Vestfold fylkeskommune vært blant dem som har støttet solceller, og nå kaster Kristiansand seg på bølgen med en solcellestøtte på 3.000 kroner.

Kommune- og Enova-støtte

Beløpet er ganske lite, men det er til gjengjeld en effektiv ordning med få krav. Kundene kan få 3.000 kroner så lenge de monterer et vanlig hjemme-anlegg på minst 3 kWp, det vil si 12 paneler minimum, omlag 20 kvadratmeter av taket.

Man kan ikke få støtte fra Enova og kommunen til samme tiltak, men støtten fra Kristiansand kommune kan også gis batterier, kommunikasjonshubber og enkelte andre enøk-tiltak. Når støtten gis til slike tiltak kan man kombinere kommunens støtte med Enovas støtte på 10.000-28.750 kroner.

Det betyr at man kan få en pen liten hjelp på veien mot å bli sin egen produsent av strøm til elbil, belysning eller vaskemaskin.

To søknader

Kommunen har satt av 150.000 kroner til støtteordningen, så den rekker omtrent til 40 husstander når administrasjonskostnadene til kommunen er trukket fra. Støtten krever ikke en komplisert søknad og det er ingen komité som skal avgjøre om man fortjener beløpet. Man må sende inn en søknad til kommunen for å få støtten, men den kan sendes enten før man monterer eller etterpå. Støtten gis etter førstemann til mølla-prinsippet, så det kan lønne seg å søke raskt for å sikre seg en av de førti tilgjengelige plassene i denne tildelingen.

Enova-søknaden skal sendes etter man har montert ferdig, og er en ren rettighetsbasert ordning som alle får.

Otovo.no kan hjelpe med veiledning til begge søknadene.

Råd til politikere

Kristiansand kommune har nå laget en ordning som er smart i det at den lar seg kombinere med den nasjonale støtten fra Enova. Da Oslo og Vestfold lagde sine ordninger, som nå er avviklet, kom de i stedet for den nasjonale støtten, med den effekt at en del av midlene som var satt av egentlig gikk til å gi innbyggerne penger de ville fått uansett.

Kristiansand har også vært smarte i å sette opp en smidig prosess og klare, enkle kriterier. Potten på 150.000 kr er liten, men det er lett å vite om man får eller ikke. I Oslo og Vestfold har ordningene vært veldig rause, og krevet at kommunene har ansatt enøk-konsulenter til å vurdere innkomne søknader etter kriterier med varierende grad av forståelighet for søkerne. Resultatet har vært at pengene gikk fort tom og få fikk hjelp til solceller.

Solfylt initiativ

Vi gratulerer Sørlandets største by med et initativ som vil gjøre det enda lettere for dem å leve opp til ryktet som Norges solkyst. #GoSolarSørlandet


Sjekk hvor egnet ditt tak er for solcellepaneler på otovo.no.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.