Solcellemarkedet i Norge vokste med nesten 60 prosent i 2017.

Vi i Otovo trives godt med å være blant pådriverne av den sterke veksten i det norske solcellemarkedet. Vi økte vår omsetning med 40-gangeren i et marked som vokste med 59% i installert kapasitet i 2017 målt mot 2016.

Status for norsk solenergi

Veksttallene og status for norsk solenergi slippes av Solenergiforeningen og Solklyngen på Lillestrøm i dag. Du kan laste ned rapporten som disse to organisasjonene har fått laget om tilstanden i norsk solenergibransje her

Fra mitt perspektiv er det viktigste å ta med seg fra rapporten følgende:

  • Norsk solenergibransje vokser og består nå av fire bærekraftige undernæringer: Tilvirkning og fabrikasjon (Elkem/REC, Norsun etc); internasjonal sol-prosjektering (Scatec Solar); installasjon i hjemmemarkedet (FUSen, Solpluss, Solcellespesialisten etc) og software knyttet til solenergi (Otovo).

  • Norsk solenergi vokser sterkest i næringsmarkedet, drevet frem av innovative bedrifter som ønsker å få ren kraft og en mer forutsigbar profil på energiregningen. Også privatmarkedet vokser, og der er det avgjørende at enova-støtten på 10-28.000 kroner forblir, samt at det ikke innføres ødeleggende endringer i måten nettleie prises på som straffer solcelleinvestorer.

  • Innovasjonen i bransjen er veldig sterk, både internasjonalt og her hjemme. Solenergi kommer til å spille en viktig rolle i energisystemene, og det er forbløffende å se hvor kraftig samspillet mellom billig energi (sol), billig lagring (batterier) og smart utnyttelse av investeringene (software) er i ferd med å bli. Dette er gode nyheter for forbrukere av strøm!

  • Solceller er blitt billigere og billgere de siste årene, men har nå nådd det punktet der prisfallet på panelene utlignes av prisøkning på andre tjenester og komponenter. Det lønner seg ikke nødvendigvis å vente lengre! Les mer på Teknisk Ukeblad (abo).

  • Det er ikke så komplisert! Når man leser rapporter med mange fremmedord som attpåtil skal fremheve innovasjon i teknologi kan det fort fremstå skremmende vanskelig. Solenergi er enkelt. Det kreves veldig lite for å komme i gang.

Sjekk forholdene for solceller på ditt tak

De som er nysgjerrige må bare prøve ut Otovo.no der man kan sjekke forholdene på eget tak og se hvor mye energi man kan lage der man bor!

Vekst i bruk av solcellepaneler i Norge. Kan du ha solceller på ditt tak? solargrowthnorway-1
Illustrasjon: Teknisk Ukeblad / TU.no

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.