Januar 2020: Tibber er best for de som har solceller eller batterier hjemme, viser en gjennomgang av de 25 strømselskapene som tilbyr plusskundeavtaler.

Aldri har vilkårene vært bedre for den aktive strømkunden. Med de beste strømavtalene kan en husholdning med solceller på taket få betalt 100 eller 110 øre per kilowattime de selger tilbake til strømnettet. Enkelte selskaper tilbyr også å kjøpe kraft fra husholdningene for 150-200% av spotpris, som i visse perioder kan være høyere enn fastprisvilkårene.

Vilkår for kjøp og salg av strøm

Vi har sjekket vilkårene på kjøp og salg av strøm for de som kan produsere eller lagre strøm i huset, med tre forbrukereksempler: normale, store og små husholdninger.

En gjennomsnittshusholdning vil spare 7.000 kroner i året på solceller, mens store hus kan spare 10-11.000 kroner i året. Småforbrukere av strøm kan spare rundt 4.000 kroner årlig.

Tibber på topp

På topp i undersøkelsen kommer Tibber , det nye, smarte strømselskapet. Med 5,39 øre i påslag på spotprisen for kjøpt strøm og 100 øre for solgt strøm, er Tibber best for normalhusholdningen.

01/11/2021 Vilkår om salg av overskudd fra solceller endres til:
For hver kWt som du eksporterer fra egen bolig blir du kompensert med Nord Pool spotpris per time for ditt prisområde. Det medfører ingen ekstra kostnad å selge overskuddet til Tibber.

De øvrige pallplassene tas av TrøndelagKraft og Eidsiva. Etter det følger LOS. LOS er noe billigere på strømkjøp, men med en lavere maksgrense for de gunstige prisene når forbrukeren selger, er de kun best dersom man lager et forholdsvis lite solcelleanlegg som eksporterer lite til nettet. LOS er for øvrig også i topp fem på alle tre kategoriene plusskunder i denne målingen.

Mer moderne strømselskaper

— Det er artig at strømselskapene blir mer moderne og skaper konkurranse om kundene. Vi må gratulere Tibber med topplasseringen denne gangen. De utmerker seg som det strømselskapet som er først på ballen med smart lading, en god app og gode solcellevilkår, sier Simen F. Jørgensen, produktdirektør i solcelleselskapet Otovo.

— Vi merker at folk tenker gjennom hvilken strømavtale som passer best for dem, omtrent som når man velger mobilabonnement. For de som har solceller er det åpenbart viktig å få godt betalt for strømmen man ikke bruker selv og selger til nettet, legger han til.

Sparer 7000 kroner hvert år

For en normalhusholdning er det rundt 7.000 kroner å spare årlig på å få installert solceller og bytte til den billigste strømleverandøren.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
Tibber 6694 1000 5694
Trøndelag Kraft 6707 1000 5707
Eidsiva Energi 6707 1000 5707
LOS 6481 713 5768
Rakkestad Energi 6197 425 5772
FosenKraft Energi 6435 638 5798
Luster Energi 6224 425 5799
Glitre Energi 6713 850 5863
NorgesEnergi 6303 425 5878
Smart Energi 6960 1000 5960

10.000 å spare!

For storforbrukere er det Glitre Energi som har best vilkår. Med null i påslag på kjøpt strøm er Glitre best for de som kjøper mye strøm, og når de i tillegg gir to ganger spotprisen for strøm husholdningen selger, er dette et veldig godt tilbud for storhusholdninger eller gårdsbruk. På andre og tredje plass finner vi denne gangen TrøndelagKraft og Rakkestad Energi. På fjerdeplass er Smart Energi, som var en av pionerene innenfor plusskundeordningen og tilbyr fortsatt noen av markedets beste vilkår for kunder som selger strøm tilbake til nettet: 100 øre /kWh for de første 5.000 kilowattimene solgt tilbake.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
Glitre Energi 13683 1870 11813
Trøndelag Kraft 14577 2200 12377
Rakkestad Energi 13575 935 12640
Smart Energi 14846 2200 12646
LOS 14066 1223 12843
NorgesEnergi 13845 935 12910
Tibber 14548 1510 13038
Midt Energi 15462 2420 13042
Eidsiva Energi 14577 1510 13067
Luster Energi 14077 935 13142

For en storforbruker er det rundt 10-11.000 kroner å spare årlig på å få installert solceller og bytte til den billigste strømleverandøren.

Tett i toppen

For småforbrukere er topplassene FosenKraft Energi, Luster Energi og Tibber. Her er det bare 500 kroner som skiller de elleve beste selskapene, så valg av leverandør har mindre å si. For en liten forbruker er det rundt 4.000 kroner å spare årlig på å få installert solceller og bytte til den billigste strømleverandøren.

Strømselskap Pris på kjøpt kraft Verdi av solgt kraft Strømregning
kr/år kr/år kr/år
FosenKraft Energi 3069 510 2559
Luster Energi 2969 340 2629
Tibber 3437 800 2637
Eidsiva Energi 3443 800 2643
LOS 3336 628 2708
Helgeland Kraft 3069 340 2729
Midt Energi 3630 880 2750
Ustekveikja Energi 3128 340 2788
Rakkestad Energi 3137 340 2797
Trøndelag Kraft 3443 800 2643

Midt Energi er selskapet med den beste prisen på strømkjøp fra forbruker. De gir hele 110 øre per kilowattime opptil 8000 kilowattimer solgt, og spotpris etter det, altså opptil 8.800 kroner årlig til fradrag på strømregningen.

Gode vilkår for de som segler mye strøm

— Det er ganske mange selskaper som gir 100 øre kilowattimen for strøm du selger til dem. Det er den nye normen de gode avtalene ligger på. Men Midt Energi setter en ny standard når de gir så gode vilkår for de som selger mye, sier Jørgensen.

Dette er plusskundeordningen:

 • En ordning innført av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i 2015 for husholdninger som lager sin egen strøm, typisk med solceller eller en liten vindmølle
 • Gir husholdningen en rett til å selge og strømselskapene en plikt til å ta imot strøm man produserer og som man ikke bruker selv
 • Strømleverandøren din setter betingelser for dette kjøpet. De beste tilbyr 100-110 øre per kilowattime, nesten 2,5 ganger mer enn vanlig strømpris
 • Husholdningen sparer strømkostnader på all energi de lager og forbruker selv. Da sparer de både strømpris, nettleie, moms og elavgift, tilsammen rundt 120 øre per kilowattime.
 • Verdien av strøm solgt til nettet blir trukket fra på den vanlige strømregningen. Selger man mer enn man kjøper, ruller pengene man har tilgode over til neste måned.
 • Fra høsten 2016 har det vært priskrig på plusskundeavtaler.

Slik gjorde vi undersøkelsen:

 • 25 strømselskaper med plusskundeavtaler gjennomgått
 • Benyttet priser og vilkår som oppgitt på selskapenes hjemmesider 1.1.2020. Der denne prisinformasjonen var mangelfull har vi fulgt opp med telefon til selskapene.
 • Vi har antatt tre husholdninger:
 • Normalhusholdning med 18.000 kilowattimer årlig forbruk, et solcelleanlegg som produserer 6.000 kilowattimer årlig, og at 1.000 kilowattimer av dette selges til nettet
 • Storhusholdning med 36.000 kWh forbruk, 8.800 kWh solcelleproduksjon og 2.200 kWh solgt til nettet
 • Småhusholdning med 9.000 kWh forbruk, 3.600 kWh produksjon og 800 kWh solgt til nettet
 • Vi har antatt en spotpris på strøm på 42,5kWh flatt gjennom året, og tilsvarende en nettleie på 30,4 kWh og avgifter på 35,9 kWh. Tallene er hentet fra SSBs elprisstatistikk.

Om Otovo:

 • Otovo er Nordens største solcelleselskap for private, og selger solceller på nett i Norge, Sverige, Frankrike og Spania
 • Otovo har ikke eget strømselskap
 • Selskapet har omlag 80 ansatte og 200 montørbedrifter tilknyttet sitt installasjonsnettverk

* * *

Det gjøres oppmerksom på at Otovo har et salgssamarbeid med Tibber i Norge og Sverige, og LOS strøm i Agder i Norge.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.