solar panels on roof

Når lønner det seg med solceller?

Vi forklarer etterbetaling og økonomisk vinning

Dere sier det blir lavere strømkostnader - hvordan?

Solstrøm vil redusere strømkostnadene dine. Om det er snakk om en større eller mindre reduksjon varierer riktignok fra måned til måned. Dette er avhengig av været og hvor mye sola skinner. En sjelden gang kan reduksjonen være så stor at du faktisk får penger tilbake for strømmen du produserer! Solcelleanlegget er bygd for å skulle vare i flere tiår. Med solcelleanlegg kan du tjene penger jevnt og trutt i årevis - samtidig som du gjør en innsats for miljøet.

Fra og med 1. januar 2017 trådte den nye plusskundeordningen i kraft. Hvis du er en av de som noen ganger produserer og leverer strøm tilbake til nettet er det grunnlag for å bli plusskunde. Da får du montert en digital strømmåler som beregner summen av produksjon og forbruk time for time. Om du skulle produsere mer strøm enn du har behov for vil du få betalt for overskuddet. Du velger selv hvem du selger dette overskuddet til, men vi vil selvfølgelige anbefale vår egen ordning, Nabostrøm.


Det kan virke vanskelig og uhåndgripelig å skulle regne ut hva etterbetalingstiden på solcelleanlegget ditt er. En nøyaktig beregning vil være vanskelig, men vi har samlet noen punkter som vil gjøre estimeringen ganske mye lettere.


Hva er effekten på akkurat ditt tak?

For å kunne regne ut hvor mye strøm solcelleanlegget ditt produserer på ett år må vi ta utgangspunkt i hvilke forutsetninger taket ditt har. Dette regner vi ut via disse faktorene:

 • Solstråling for området huset ditt ligger i.

 • Helning og retning på huset ditt

 • Strømutslipp fra for eksempel omformere og kabler er ca. 10 - 12 %

 • Vi tar utgangspunkt i at årlig redusert kraft, over en 30 års periode, kan regnes til ca. 90 % av den installerte kraften

Ved hjelp av denne informasjonen og avhengig av hvor mange
solcelleplater du har på taket ditt, kan vi estimere hva taket ditt kan
produsere per år.

Årlig produksjon = (Installert effekt) x (takhelling og takretning) x (solstråling) x (strømutslipp) x ( minsket effekt)

Hvis utgangspunkt i at du har 25 premiumsplater på taket, antar at taket
har en 30 graders helning og er i Oslo-området, vil den årlige produksjonen av strøm bli: 7 250 x 1,00 x 1000 x 0,9 x 0,9 = 5 872 kWh per år.


Hvordan regne ut etterbetalingen?

Mange ønsker seg konkrete tall for å ta avgjørelsen på om man føler avkastningen er god nok til å investere i et solcelleanlegg. Vi har derfor et regnestykke dere kan ta utgangspunkt i.

Snittprisen på kjøpt strøm i 2017 var ca 1,45 kr/kWh og på solgt strøm var det ca 1 kr/kWh samt 60 øre i skattereduksjon per kWh, totalt 1,60 kr/ kWh. Kjøpt og solgt strøm ligger altså på ca det samme, rundt 1,50 kr/kWh.

Hvis man tar utgangspunkt i den årlige produksjonen vi regnet ut over kan vi gjennom å multiplisere produksjonen med kostnaden for en kWh regne ut din årlige sparing slik: 5 872 x 1,5 = 8 809 kr.

Om vi tar utgangspunkt i at huset ditt har 25 solcellepanel på taket og trekker fra solcellestønaden man kan få, koster det ca 80 500 kr. Deler vi installeringskostnadene på den årlige sparingen får vi etterbetalingstiden:

80 500/ 8 809 = 8.5 år. Den tenkte levetiden til et solcelleanlegg er mellom 30 og 40 år. Det betyr at etter bare 9 år ca kan du produsere strøm gratis i ytterlige 20 til 30 år!

Slik fungerer det

 1. Utforsk potensialet til taket

  Vi regner på solpotensialet ditt, hva det vil koste og hvor mye du kan spare.

 2. Tilpasning og tilbud

  Sammen tilpasser vi installasjonen for best utseende og ytelse samt finner et passende installasjonstidspunkt.

 3. Installasjon og tilkobling

  Vi ordner med alt før, under og etter installasjonen. Du følger prosessen på otovo.no.

 4. Billig og ren strøm til 2045!

  Du produserer ren og billig energi i minst 25 år. Du får betalt for strømmen du ikke bruker selv. Velkommen til fremtiden!

Finn ut hvor mye du kan spare