Til alle dere solenergientusiaster der ute, takk for et fantastisk 2019!

Solenergi vokste med 104% i Europa i 2019. Det er det beste året siden 2010. For Otovo sin del var veksten 117% fra i fjor til i år, målt i antall solcelletak solgt, og vi er nå tilstede i fire europeiske markeder: Norge, Sverige, Frankrike og Spania. Takk for at du er del av dette eventyret!

Vekst i solcellemarkedet

I Norge vokste det samlede solcellemarkedet for husholdninger med 99% fra 2018 til 2019. I Sverige vokste markedet, som fra før er flere ganger større enn det norske, med omlag 80%. I Spania er markedet på vei tilbake fra en lang dvale, og vi venter sterke tall derfra når statistikken for året offentliggjøres. I Frankrike ligger det an til at solenergi vokser med omtrent 20%.

Reduserer CO2-utslipp

De installasjonene Otovo allerede har oppe på tak i Norge, Sverige, Spania og Frankrike vil redusere CO2-utslipp i det europeiske kraftnettet med 10.600 tonn i 2020. Det tallet vil stige etterhvert som også naboene til de som har solceller i dag får seg solpaneler på taket. Ikke glem å minne naboer og venner på at de må bli med på solenergilaget: Husk at både du og din vervevenn får 2.000kr - sjekk ut Otovo.no/minside

Bli solcelle-eier

Hvis du leser dette og ennå ikke har fått deg solceller på taket, besøk Otovo og bli med!

Sjekk taket ditt her!

Vi ønsker et solrikt 2020!
fra Otovo-gjengen

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.