Kun en av ti installatører blir Otovo-Sertifisert

solar panels on roof

Det holder ikke å se bra ut på papiret

Den norske solcellepanel-tilbyderen Otovo, som på kort tid har opplevd en enorm vekst nasjonalt og internasjonalt, benytter seg av rundt 250 installatører på tvers av landegrensene. Kravet til dem er at de leverer på øverste hylle.

– Vi investerer mye i våre installatører, sier Anne Lene Holstad i Otovo.

En av hennes viktigste oppgaver er å se til at alle solcelle-installatørene er det vi kaller Otovo-sertifisert. Sjekklisten en installatør må gjennom for å få denne statusen er lang.

– Vi har installatøransvarlige i alle land som rekrutterer installatører som tilfredsstiller våre kvalifikasjonskrav. Eksempler på slike krav er formalia som gyldig firmaattest og skatteattest, forsikringsbevis og krav til soliditet. I tillegg må alle våre installatører bekrefte at de har påkrevde sertifiseringer, kvalifikasjoner og lignende for å utføre denne typen arbeid - og vi sjekker også referanser, forteller hun.

Skaper langvarige relasjoner

Alle solcelleanlegg skal leveres av kvalifisert personell med nødvendig registrering i elsikkerhetsregisteret. Otovo krever full oversikt over eventuelle underleverandører installatørene samarbeider med.

Etter en rekke formaliteter settes den standardiserte innføringsprosessen for den enkelte installatør i gang – det vi kaller «onboarding». Da får installatørene grundig opplæring i hvordan samarbeidet med Otovo fungerer, og folkene våre lokalt ser til at blant annet krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt alle leveranse- og kvalitetskrav blir overholdt.

Deretter blir det lagt til rette for en testfase der installatørene gjennomfører en rekke praktiske prosjekter. Det holder ikke å se bra ut på papiret.

–  Alle våre potensielle installatører får i oppgave å gjennomføre flere mindre prosjekter. En Otovo-prosjektleder følger dem nøye og evaluerer hvordan de leverer på fremdrift, kommunikasjon med kunder samt dokumentasjon av prosjekter. Vi ringer også kunder underveis. I tillegg gjennomfører vi uanmeldte tredjepartsinspeksjoner av HMS-forholdene samt tekniske inspeksjoner. Først etter å ha bestått hele dette løpet, er du en Otovo-sertifisert installatør, sier Holstad.

Men det er ikke slik at en installatør som er blitt Otovo-sertifisert, nødvendigvis beholder denne sertifiseringen på livstid.

– Derfor gjennomfører vi en årlig gjennomgang av den enkeltes kvalifikasjonskrav for å forsikre oss om at alt fortsatt stemmer. Vi følger opp og kontrollerer samtlige av prosjektene våre gjennom bilder fra leveranse og annen dokumentasjon. Folkene våre følger opp installatørene med jevnlige møter, besøker dem og skaper seg et inntrykk av hvordan de jobber. Utover dette fortsetter vi å gjennomføre HMS- samt tekniske inspeksjoner av ferdige installasjoner. En uavhengig inspektør går over utvalgte anlegg og vurderer dem, sier Holstad.

Kundetilfredshet

Otovo gjennomfører flere målinger på kundetilfredshet. En av målingene oppfordrer kundene til å angi en score på installasjonen av solcellene.

– «Installasjonen av solcellene gikk helt smertefritt» er ambisjonen vår. Jevnlig deler vi poengsummen og eventuelle kundekommentarer med installatøren. Dette er installatørene veldig interesserte i å få innblikk i, så det vil vi fokusere enda mer på fremover, sier Holstad.

– Jeg mener bestemt at vårt samarbeid med installatørene avgjør om vi lykkes eller ikke. Vi er opptatt av at vi kollektivt skal jobbe godt og dele erfaringer med hverandre, legger hun til.

En gang i året inviteres alle Otovo-installatører til en to-dagers samling med diskusjon og erfaringsutveksling. Dette er nyttig for både installatører og Otovo.

– Hva skiller sertifiserte installatører fra andre installatører, og hvorfor bør man velge en som er sertifisert?

– En Otovo-sertifisert installatør lever opp til alle påkrevde kvalifikasjoner, jobber etter høye kvalitetsstandarder både for utstyr og leveranse, samt følger lover og forskrifter. I tillegg får våre installatører kontinuerlig oppfølging. Det legger til rette for at de skal samarbeide med oss lenge, sier Holstad, som selv havnet i solcellebransjen nærmest ved en tilfeldighet.

Da hadde hun fulgt gründerselskapet Otovo en god stund, og var imponert over hvor raskt teamet mobiliserte.

– Otovo har hatt en spennende reise, og kjennetegnes av et spennende produkt, en imponerende vekst og et høyt ambisjonsnivå. Da jeg fikk forespørsel om å bli en del av dette imponerende teamet måtte jeg takke ja. Jeg synes det er utrolig spennende å være med på å forme veien videre, forteller hun.

Dette er Otovo-sertifisering

  • Alt utstyr og alle komponenter som benyttes i et solcelle-anlegg fra Otovo er sertifisert av våre eksperter

  • Det betyr at vi har sikret oss at de holder ypperste kvalitet, at vi kan stole på at garantien holder det den lover, og at det er tatt hensyn til bærekraft og HMS i fremstillingen

  • Også installatørene som skal jobbe på et Otovo-anlegg skal ha vårt sertifikat.

Slik sikrer vi oss at et Otovo-anlegg yter som forventet i mange tiår

Otovo logo

Finn ut hvor mye du kan spare

Min side
Otovo-bloggen
)
PersonvernVåre betingelser

© Otovo AS 2022