Otovo går på børs!

Sjekk hvor mye ditt solcelleanlegg vil koste:
otovos CEO andreas thorsheim og ansatte feirer under børsnoteringen
Den 19. Februar 2021 ble Otovo børsnotert på Euronext Growth i Oslo.