Otovo går på børs!

Sjekk hvor mye ditt solcelleanlegg vil koste:
otovos CEO andreas thorsheim og ansatte feirer under børsnoteringen

On February 19, 2021, Otovo was admitted to Euronext Growth Oslo.