Slik sertifiserer vi produktene Otovo tilbyr

solar panels on roof

Alle vil levere kvalitet. La oss fortelle deg hva vi i Otovo mener med «kvalitet».

Ingen er bedre på det enn Andreas Bentzen, teknologisjef i Otovo. Andreas bestemte seg for å bli ekspert på solceller lenge før det ble åpenbart at denne teknologien ville spille en nøkkelrolle i å redde klimaet.

Han tok doktorgrad på solceller allerede i 2002-2006, parallelt med jobben som prosjekt- og teknologileder i REC — det norske selskapet som i mange år var en av verdens fremste produsenter av solcellepaneler – og har opplevd hvordan fagfeltet har gått fra et fagfelt for de spesielt interesserte til gigantindustri.

Før han var med på å grunnlegge Otovo i 2015 hadde fysikeren rukket å lede RECs utviklingslab i Silicon Valley og rådgi en rekke selskaper om solcelleteknologi som frittstående konsulent.

Nå er jobben til Andreas og teknologiteamet hans å sørge for at de som kjøper solcelleanlegg fra Otovo, aldri får noen grunn til å angre.

— Det betyr i praksis å bestemme hvilke produsenter og leverandører som får slippe gjennom nåløyet vårt, levere utstyr til våre anlegg og kalle seg Otovo-sertifisert. Den jobben er viktig for at anleggene vi selger skal være perfekt for hver kunde og oppfylle kravene som skal til for å holde i mange tiår, sier han.

Kikker leverandørene i kortene

Dette gjelder ikke bare selve solcellepanelene, men også vekselretterne, festemateriellet, kabler, skruer og alt annet som skal til for å få taket til å produsere grønn strøm.

– For å si det sånn: Går noe i stykker, vil jeg heller at montøren skal ha kjøpt det av en solid grossist enn å ha hentet det på kaia i Rotterdam eller Shanghai, sier Bentzen.

Det skal altså holde i flere tiår. Hvordan kan man vite at et solcellepanel holder koken så lenge? Eller at en vekselretter ikke tar kvelden; et oppheng ikke knekker?

Kanskje kan man aldri være helt sikker. Men mye kan gjøres for å minimere risikoen. Andreas Bentzen og teknologiteamet i Otovo går langt i å gjøre absolutt alt de kan.

De sørger blant annet for at når Otovo inngår en avtale med en leverandør, sikrer selskapet seg retten til å kikke vedkommende i kortene til enhver tid. Alt fra innsyn i regnskapsbøker til å besøke fabrikker for å se med egne øyne at produksjonen foregår slik den skal; at ingen hjørner kuttes.

Det er en rett Bentzen bruker i praksis, han reiser verden rundt og banker på fabrikkdører, alltid med argusblikk.

– Alle seriøse produsenter setter pris på at kunder kommer på besøk til dem, og at kunden har kontroll på hva som foregår på fabrikken, sier han.

Leverandørene må drive forskning for å få levere til Otovo

En annen del av jobben er å finlese garantier – også den lille skriften nederst på arket – for å sikre at det ikke er noe der som ikke gagner kunden.

Bentzen og hans team undersøker til alt overmål om produsenten kan forventes å fortsatt være i drift så lenge garantien varer: Har de en solid nok økonomi, for eksempel, og driver de med kontinuerlig forskning og utvikling slik at de har en sjanse til å være i gamet også i 2035?

Men først og fremst skal det selvsagt kontrolleres at selve produktene – også de som havner på Otovo-kundens hus via montørene Otovo engasjerer -– yter det de skal og må.

– Sjekklistene vi benytter under kontroll og sertifisering er omfattende, sier Bentzen.

– Utstyr må være laget på riktig måte, med bruk av riktige materialer og konstruert på en slik måte at de tåler de forholdene de skal utsettes for. Andre karakteristikker som skal stemme er riktig konstruksjon, størrelse og farge. Og alt skal være testet av tredjeparts laboratorier opp mot internasjonale standarder. Alle komponenter må holde det de lover og vel så det, sier teknologisjefen.

Kvalitet handler også om bærekraft

– Så har vi det som går på produsentenes garantier. Ikke bare produktgarantien, som lover erstatning hvis produktet har feil eller mangler, men også ytelsesgarantien - at produktet leverer den effekten det skal, sier han.

Det er jo betryggende. Men for et selskap som Otovo er det ikke tilstrekkelig at hvert panel, hver kabel og hvert oppheng er solid nok til å fungere som det skal.

Selskapets kunder forventer – med rette – at alt er fremstilt på en mest mulig bærekraftig måte.

Et hjelpemiddel i så måte er sertifiseringen til ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Den gir godkjentstempel på bedrifter som tar hensyn til miljøet ved for eksempel å håndtere avfallet sitt på en forsvarlig måte, og ivaretar de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Otovo er også engasjert i arbeidet med å skjerpe kravene til alle som leverer til fornybarindustrien.

– Vi har blant annet vært med på å utarbeide en standard varedeklarasjon for miljøpåvirkning. Byggematerialer er et eksempel på varer som allerede har en slik deklarasjon, men det mangler foreløpig for solcellepaneler, sier Bentzen.

– Otovo jobber også med å få produsentene til å slutte seg til FNs initiativ for bærekraftig næringsliv, det såkalte Global Compact. Dette er et arbeid som tar tid, men målet er å oppnå sporbarhet på alle råvarer og utslipp i hele verdikjeden til et solcelleanlegg, sier teknologisjefen engasjert.

Dette er Otovo-sertifisering

  • Alt utstyr og alle komponenter som benyttes i et solcelle-anlegg fra Otovo er sertifisert av våre eksperter

  • Det betyr at vi har sikret oss at de holder ypperste kvalitet, at vi kan stole på at garantien holder det den lover, og at det er tatt hensyn til bærekraft og HMS i fremstillingen

  • Også installatørene som skal jobbe på et Otovo-anlegg skal ha vårt sertifikat.

Slik sikrer vi oss at et Otovo-anlegg yter som forventet i mange tiår

Otovo logo

Finn ut hvor mye du kan spare

Min side
Otovo-bloggen
)
PersonvernVåre betingelser

© Otovo AS 2022