Varsling - Whistleblowing

Varsling, eller whistleblowing, er handlingen å melde fra ved mistanke om mislighold, ulovlige, uetiske eller uærlige aktiviteter og er et essensielt verktøy for å fremme etisk og transparent forretningspraksis i Otovo og vår bransje.
solar panels on roof
Otovo ønsker at kunder, ansatte, leverandører og andre som har en tilknytning til selskapet, melder fra dersom de blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold som Otovo bør kjenne til. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til, svindel, korrupsjon, trakassering, diskriminering, og brudd på miljø- og menneskerettighetslover.

Er du kunde hos Otovo og har spørsmål knyttet til installasjonen din eller en henvendelse angående ditt solsystem, vennligst kontakt vår kundestøtte på: sol@otovo.no

Varslingskanal

Som varsler bestemmer du selv hvilken informasjon du ønsker å oppgi. Varsler har ingen plikt til å levere bevis for hendelsen, handlingen eller unnlatelsen. Likevel anbefaler vi å inkludere så mange detaljer som mulig og eventuelt støttende bevis, for å tilrettelegge for at saken kan følges opp på en hensiktsmessig måte.

Varslingskanalen driftes uavhengig av Advokatfirmaet Thommessen. Et varsel kan rapporteres anonymt.